«Mange distrikt i Norge er bygget opp rundt industri og industriarbeidsplasser. EØS-avtalen sikrer like konkurransevilkår»

  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av hovedtillitsalgte i følgende bedrifter: Elkem Bremanger Knut Sande, Elkem Rana Per-Roar Aas, Elkem Salten Jan Harald Karlsen, Elkem Thamshavn Thomas Eggan . Elkem Bjølvefossen Sverre Linga, Elkem Fiskaa Andre Didden, Ronnie Salvesen Rec Solar og konserntillitsvalgt Elkem Terje Andre Hansen.

EØS- avtalen sikrer Norge like konkurransevilkår som konkurrerende industri

Samfunnene vi lever i er bygget opp rundt industri, det er forskjellig historie bak hver enkelt industrisamfunn i Norge, også i de samfunn hvor Elkem Har virksomhet. Det som vi har til felles er at vi jobber i et Internasjonalt utenlandske selskap som helt klart satser i våre lokalsamfunn.

Samfunnet vi er så glad i har levd i over 100 år av industri som selger nær sagt alt som produseres til internasjonale markeder.

Det kan fortsette i nye hundre år, men bare om vi forstår hva som skal til og legger til rette for det.

Markeder i endring

Klimaet er i endring. Naturmangfoldet reduseres. Ungdommene som klimastreiker i dag, er fremtidens markedsaktører.

De endrer markedene. Det rapporteres at markedene i økende grad etterspør klimavennlige og naturvennlige produkter.

De seks Industrivirksomheter som Elkem har i Norge lever av markedene. Industriarbeidere lever av industrivirksomhetene.

Mange distrikt i Norge er bygget opp rundt industri og industriarbeidsplasser. Arbeidsmarked og boligmarked henger sammen. Legger industrien ned, reduseres boligverdiene. Ikke bare i industribyen, men i hele distriktet rundt.

Alt selges i Europa

Industrien er såkalt eksportrettet. Det aller meste av det A- skiftet, B- skiftet, C- skiftet og alle de andre skiftene produserer, selges i de europeiske markedene. Eksportindustrien i Norge er avhengig av tollfri adgang til markedene.

Forhandlingene knyttet til Brexit har vist oss hvor viktig det er å ha lik tilgang til disse markedene som annen industri i Europa.

EØS- avtalen sikrer Norge like konkurransevilkår som konkurrerende industri. Det gir forutsigbarheten investorene trenger når de skal investere enorme beløp i ny moderne klimavennlig produksjon. Ingen investorer vil investere enorme pengesummer i industrivirksomheter i land der en ikke har forutsigbare rammevilkår. Det har vi sett i Storbritannia i tiden etter folkeavstemmingen om Brexit i 2016.

Nye investeringer trenger internasjonal kapital

Selv om industrien i UK har hatt samme rammevilkår som øvrig industri i EU hele perioden frem til avtalen som ble inngått på tampen av 2020,

har investeringene stort sett uteblitt fra Storbritannia samme periode. Først nå, etter at Storbritannia i desember 2020 fikk sin avtale med EU på plass, er det antatt at investeringene i industrien vil øke i øyriket. Industriens investorer handler om internasjonal og norsk kapital. På samme måte som at markedstilgangen er avgjørende, er også krafttilgangen avgjørende.

Mer kraft

Prosessindustrien trenger store volum kraft, og det finnes ikke kraftproduksjon som ikke har en eller annen kostnad i form av naturinngrep.

Uten tilgang til store kraftvolum med konkurransedyktige priser, er det ikke mulig å drive lønnsom prosessindustri over tid.

Uten internasjonal kapital er det vanskelig å se for seg at de store moderniseringsprosjektene ved de forskjellige Elkem virksomhetene vil bli realisert. Uten investeringer blir industrien etterhvert umoderne og mindre konkurransedyktig.

Avgjørende for lokalsamfunnet

Mindre konkurransekraft gir mindre industri, færre industriarbeidere og økt sentralisering.

Utslag som lavere verdier på eiendommer i distriktene, både bolig og næring er en opplagt konsekvens av en slik utvikling.

I stedet for å fornekte klimautfordringen vil vi satse på å klargjøre industrien vår for endringene i markedene som følger fokuset på klimaendringer.

Vi vil satse på forutsigbarhet for industriens markedstilgang og kapitaltilgang.

- Det handler om å satse på arbeidsplasser i verdens mest klimavennlige og naturvennlige industri.

- Det handler om å opprettholde og videreutvikle velferdstilbudet som alt for mange tar for gitt.

- Det handler om verdiene på boligene i hvert industrisamfunn og distriktene rundt.

Det handler kort og godt om livskraftig lokalsamfunn.

Vi kan klare det, men ingenting kommer av seg selv; heller ikke konkurransedyktig fremtidsrettet industri!