«Nei, Dalsbø, dette handler ikke om nord/sør!»

Dette innlegget er skrevet av gruppeleder i Stad Arbeiderparti, Jan Vidar Smenes.  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette innlegget er skrevet av gruppeleder i Stad Arbeiderparti, Jan Vidar Smenes.

Jeg har forståelse for at initiativtakerne bak en privat barnehage er skuffet over at kommunen ikke vil innvilge drifts- og kapitaltilskudd, men dette handler ikke om hvilken side av fjellet en bor på. Og vær trygg, alle som har vært med å behandle saka har tatt dere seriøst!Først og fremst var nok veldig mange positive til dette veldig gode initiativet, men ettersom en får gått grundig gjennom saka, så oppdager en også at dette kan ha negative følger for dem som ikke bor i Ervik eller nærheten.

Det aller mest tungtveiende for meg, har vært den helt «nye» barnehagen på Leikvang (ca. 15 min fra Ervika) og det at den i dag faktisk har god overkapasitet, og at det vil gå ut et stort kull i 2022 også.

I tillegg så er det usikkerheten rundt økonomien, og hva som vil skje dersom vi flytter ca. 1,5 -2 mill. fra oppvekstsektoren i Stad Kommune over til en privat «konkurrent». De pengene måtte vi ha spart inn fra ett sted, og vi veit at det vil bli flere og flere eldre framover, og da måtte vi enten ta det fra andre områder innen oppvekst og opplæring, eller nedbemanne i barnehagen.


Nytt fellesframlegg avgjorde skjebnen til barnehagen

Under kommunestyremøtet i Stad kommune torsdag, gjekk ein til slutt inn for eit alternativt framlegg der ein sa nei til å gje støtte til privat barnehage på ytre Stad.


Det som for meg er åpenlyst, er at vi sannsynligvis hadde måtte stenge en hel avdeling på Leikvang, og med det nedbemanne på 3 stk. 100 % stillinga i barnehagene i ytre.

Dette er også unge voksne som både har flyttet tilbake, og tatt jobb hos oss. De har en viktig kompetanse vi trenge sårt framover. Hvis det å ta vare på de ansatte blir sett på som en forskjellsbehandling av de ønskede private stillingene, ja da må vi politikere stå for det vi har lovet våre ansatte! Vi er nødt til å ta arbeidsgiveransvaret vårt på alvor!

I tillegg til alt det her, så vil også tilskuddene til ALLE de private barnehagene i kommunen øke dersom vi driver de kommunale barnehagene dyrere!


– Eg har stor tru på at oppstart av ny barnehage vil ha enormt positive konsekvensar

Ein innbyggjar frå ytre Stadlandet, har sendt brev til Stad kommune der vedkomande ønsker ein ny barnehage velkomen. Innsendar peikar på at det er eit stort behov for dette, og noko som vil sikre framtidig tilflytting til staden.


Så nei dette har ikke noe med nord-sør å gjøre. Både politikere og folk som bor på Leikanger og andre steder i ytre har uttrykt bekymring rundt det at vi skulle starte å rive ned alt det som over tid er bygget opp på Leikvang, fremfor å styrke de små sentrumsområdene vi har. Vi har vært bekymret for hva som vil skje dersom barn og kompetanse blir fordelt utover i mindre enheter. Nærheten til barnehagen er heller ikke verre på ytre del av Stadlandet enn i resten av kommunen.

Tradisjonelt så ser nok høyresiden i politikken annerledes på hvordan vi skal løse de store oppgavene som skole, barnehage og helse, enn venstresiden. Der mener nok både jeg og Arbeiderpartiet at dette er oppgaver det offentlige først og fremst bør gjøre. Derfor er det veldig betryggende å se at det var et bredt politisk miljø som støttet dette synet.

Stad Arbeiderparti vil fortsette å jobbe for at vi har nok barnehageplasser i hele Stad Kommune, og at de gir gode tilbud til både foreldre og barn!