«Nei til EU villeder om norsk vannkraft»

Dette leserinnlegget er skrevet av Bendik Solum Whist, myndighetskontakt i Energi Norge.  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Bendik Solum Whist, myndighetskontakt i Energi Norge.

Leder av Sogn og Fjordane Nei til EU, Ingunn Kandal, skriver 8. februar i Fjordenes Tidende en rekke misvisende påstander om norsk vannkraft og Norges tilknytning til det europeiske kraftmarkedet. Norsk vannkraft kan skape følelser, men debatten må baseres på riktige forutsetninger.

Allerede i overskriften «Skal EU kontrollere krafta vår?» gir hun inntrykk av at EU nå skal kontrollere norsk vannkraft. Dette er ettertrykkelig motbevist bl.a. av jussprofessor Henrik Bjørnebye. Verken EU eller ACER kan påvirke når/om Norge bygger ut eller ikke bygger ut egne kraftressurser.

Videre hevder hun at den norske vannkraften tidligere ikke har vært regnet som en vare som skal selges til høystbydende. Det er en merkelig påstand, når hun i neste setning medgir at vi har hatt et kraftmarked i Norge siden 1991, og sammen med Norden siden 1995. Et marked betyr at kraften er en vare som omsettes, og tilbud/etterspørsel bestemmer prisen. Slik har vi altså hatt det i Norge i 30 år, og det har gitt Norge de laveste kraftprisene i Europa.

Kandal gir dernest uttrykk for at tredje energimarkedspakke ble vedtatt mot folkets vilje. Dette er en underlig påstand, siden de fem partiene som stemte for regelverket utgjorde 77 prosent av Stortinget da pakken ble vedtatt. Videre hevder Kandal at de høye kraftprisene de siste ukene kommer som følge av stor eksport. Dette er også feil. Kraftprisene er høyere nå fordi vi er inne i en lang kuldeperiode med høyt forbruk, høytrykk og lite vindkraftproduksjon i både Norge og i nabolandene. Det er nettopp i tørre, kalde perioder på vinteren at kablene gir lavere priser enn vi ellers ville hatt, noe analyser fra Norges vassdrags- og energidirektorat har vist.

Kandal hevder deretter at det med norsk deltakelse i det europeiske markedet ikke vil være mulig å strupe strømflyten på utenlandskablene for å holde norske strømpriser nede – som om dette er noe Statnett har gjort tidligere. Hvis Kandal ringer Statnett, vil hun nok få beskjed om at dette aldri har skjedd, nettopp fordi vi har et kraftmarked, som har tjent oss vel, fordi det sørger for at kraften flyter dit behovet er størst og produseres der det gjøres rimeligst.

Til slutt hevder hun at ACER gjennom Ren energi-pakken får mulighet til å styre strømprisen. Dette er selvsagt ikke riktig, og en påstand som også er ettertrykkelig motbevist av professor Bjørnebye.

Det er greit å være motstander av norsk EU-medlemskap, men en organisasjon som Nei til EU burde holde seg for god til å villede folk på denne måten.