«Fergeprisene skal og må ned»

  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson, Fremskrittspartiet:

Skuffet over at ikke ferjeprisene ble halvert nå

FrP fikk ikke støtte fra de andre partiene i å bevilge 1,5 milliarder kroner for å halvere ferjeprisene i år.

Dette kunne Ap og Sp sørget for at fikk flertall, men det ønsket de ikke. Det er synd, først og fremst for alle pendlere og andre som er avhengige av ferjene i det daglige langs kysten vår.

Tirsdag stemte FrP og de andre opposisjonspartiene for å gi regjeringen en marsjordre om å senke ferjeprisene.

FrPs primære forslag var å sette av 1,5 milliarder kroner i regjeringens seneste krisepakke for å halvere fergetakstene allerede i år, men dette ønsket altså ikke de andre partiene å støtte.

Det ble imidlertid enighet mellom FrP, Ap, Sp, SV og Rødt om å gi regjeringen marsjordre om redusere ferjeprisene i forbindelse med revidert budsjett.

Konkret ber man nå regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 i mai år med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av ferjepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband.

Ferjeprisene har skutt i været de siste årene, av flere årsaker. Flere Ap- og Sp-styrte fylkeskommuner har investert i kostbare elferjer som krever utbygging av ladeinfrastruktur. Det gjør at kostnaden for å drifte ferjestrekningene øker. Samtidig har de heller ikke prioritert å holde prisen nede, det har de hatt mulighet til på sine budsjetter lokalt, det mangler ikke penger, men de har brukt det på andre ting.

At Ap og Sp nå til slutt innser at ting har gått for langt og er villige til å senke prisene er positivt, bedre sent enn aldri. De ville imidlertid ikke gå så kraftfullt til verks som FrP, vi ønsket at prisene skulle halveres allerede i år. Marsjordren til regjeringen om å senke prisene er imidlertid en start og jeg kan love at FrP vil følge denne saken tett videre, og forventer at regjeringen leverer på det vi har bedt om, og som sikrer lavere ferjepriser allerede i år.

Ferjeprisene skal og må ned.