Svar til Nødseth fra «Reverseringsgjengen»

«Jeg har ikke noen motforestillinger mot maten som produseres av Bordgleder, det er ikke der skoen trykker»

Dette innlegget er skrevet av styreleder i «Ja til reversering av Kinn», Fredrik Egeberg, og er et svar på innlegget til Jacob Nødseth, styreleder i Bordgleder KF i Florø.  Foto: Privat

Meninger

Dette innlegget er skrevet av styreleder i «Ja til reversering av Kinn», Fredrik Egeberg, og er et svar på innlegget til Jacob Nødseth, styreleder i Bordgleder KF i Florø.

Svar til Nødseth fra «Reverseringsgjengen»

Det er fint å se at J. Nødseth har tatt seg tid til å lese det noen av reverseringsgjengen har skrevet om flytting av kjøkkenet til Florø. Vi er ikke så godt vant med at våre (i alle fall tidligere) venstrepolitikere bryr seg om hva folk mener. Så dette må sees på som en hyggelig overraskelse. At du også referer til den «stadig aktive reverseringsgjengen» som noe kynisk eller nedlatende, gjør at du likevel setter størstedelen av kommunens innbyggere i negativt lys. Det er nemlig et stort flertall (i alle fall i Vågsøy) som ikke vil ha Kinn du her skriver nedlatende om. Dermed er overraskelsen ikke noe hyggelig lenger, og Venstre viser seg fra sin vante side.


Ansatte ved det kommunale kjøkkenet frykter ikke for egne jobber, men for brukerne

– Vi forstår at kommunen vil spare penger. Det er bare så synd at det alltid skal gå ut over de svakeste

De ansatte ved det kommunale kjøkkenet ved Vågsøy omsorgssenter i Måløy mener at en flytting av all matproduksjon til Florø til syvende og sist vil gå ut over brukerne.


Så over til sakens kjerne som du så elegant lot være å nevne. Jeg har ikke noen motforestillinger mot maten som produseres av Bordgleder, det er ikke der skoen trykker. Jeg kan lett forstå at «kundene» deres er fornøyd med maten.

For det første: De eldre og andre som får maten sin fra kommunen er ikke kunder. De er personer som har brukt et langt liv på å bygge opp dette samfunnet vi nyter godt av å være en del av. De har kanskje ikke andre lyspunkt enn dagens måltider, og maten er derfor viktig for dem. At de da også kan ringe å si fra en dag de ikke trenger mat, eller trenger en ekstra porsjon til besøkende betyr også mindre matsvinn. Om maten kommer uansett og blir liggende i kjøleskapet uspist så kastes den til slutt.Kjøkkenet skal flyttes pga. økonomi. For her kan en spare INNTIL 1,8 millioner. Noe som utgjør ca. 20 % av administrasjonens overforbruk, bare for å sette det på spissen. Men her er det noe som skurrer. I Måløy er kostprisen pr. måltid 138 kroner, mens kostprisen i Florø er på hele 172 kr. Altså hele 25 % dyrere enn i Måløy. Dessuten har de vist så stor overkapasitet at de kan ta over jobben i Florø uten å ansette flere. Er det bare meg som er dum eller hadde det ikke vært minst like mye å spare på å få pris pr. måltid ned på Måløy-nivå og samtidig gjort noe med den overkapasiteten en har på Bordgleder? Dette vil slik jeg ser det gi en sikrere innsparing enn de 1,8 millionene som en kanskje kan spare hvissomatte, dersomatte tallene i rapporten viser seg å stemme. Til og med dem som har laget rapporten stiller spørsmål ved resultatene i den pga. dårlig tallgrunnlag tilsendt fra Kinn kommune.Til slutt kommer den delen med transport som både koster og kan by på utfordringer når vi bor så langt unna hverandre. Det er ikke få dager en har utfordringer med båttrafikken mellom Måløy og Florø. Båter innstilles pga. uvær, og sånn er det her vi har valgt å bosette oss. Ferjer innstilles gjerne samtidig med hurtigbåtene, og maten må da sendes på rundtur rundt Førde – Skei – Byrkjelo – over Utvikfjellet som man får håpe er åpent da – Olden – Loen – Stryn Nordfjordeid – Måløy. Selvfølgelig i en kjølebil. Jo da dette er nok gjennomtenkt. Eller?


Forventar å spare 1,8 millionar årleg på omorganiseringa av det kommunale kjøkkenet

Kinn kommune har bestilt ein økonomisk analyse frå PwC på kva omorganisering av det kommunale kjøkkenet i kommunen vil føre til av innsparingar. Konsulentselskapet anslår summen til 1,8 millionar i året.


Her sparer man mest sannsynlig mer på å be administrasjonen holde seg til budsjettet sitt. Da kunne en hatt penger både til dette, samt de skolene dere ivrer sånn etter å legge ned.

Til slutt vil jeg få si at det gleder meg å se at «Reverseringsgjengen» har blitt en meningsmotstander dere legger merke til. Det skulle bare mangle da, siden vi er i flertall, men likevel. Da finnes det jo håp for at dere etter hvert også kan begynne å lytte til innbyggerne dere representerer.


Mener det er mulig å flytte all kommunal matproduksjon i Kinn til Florø uten å oppbemanne der

Kommunalsjef helse og velferd i Kinn, Norunn Stavø, sier hun støtter seg på KF Bordgleder sin påstand om at det er mulig å flytte den kommunale matproduksjonen i Måløy til Florø uten å oppbemanne.Mellom fem og åtte årsverk vil bli ramma ved nedlegging av det kommunale kjøkkenet

Om det blir slik at ein legg ned det kommunale kjøkkenet i Måløy og flytter all kommunal matlaging til Florø, er det mellom fem og åtte årsverk som vil bli ramma av kuttet, opplyser kommunedirektør Terje Heggheim.Reagerer på flytteforslag

– Dette forslaget er heilt bak mål

Styret i Vågsøy pensjonistlag reagerer sterkt på kommunedirektøren i Kinn sitt forslag om å flytte all matproduksjon frå det kommunale kjøkkenet i Måløy til Florø. Dei fryktar samstundes at dette er begynnelsen på ei tømming av kommunale tilbod og arbeidsplassar i Måløy.

Informerte dei tilsette i Måløy om nedlegginga torsdag

Meiner ein kan spare store summar på å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt

Kommunedirektør Terje Heggheim leitar etter innsparingsmoglegheiter i kommunen. Eit av dei er å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt felles produksjonskjøkken, i Florø. Torsdag blei dei tilsette på kjøkkenet i Måløy informert.