«Slik ser dagens middag i Måløy ut, når den har kommet seg ut av isopor og over på et fat. Debatten handler heller ikke om kvaliteten på maten»

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg (Sp).  Foto: privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg (Sp).

Kort svar til kritikken av maten i Måløy

Med henvisning til debatten som går i sosiale medier og vanlige medier, så ser jeg at Tore Reed legger ut bilder av mat i isopor. Der ligger alt adskilt fra hverandre fordi mottakerne selv skal dandere dette på en tallerken. De som får maten kan også velge mellom liten og stor porsjon. Det er vel ikke mange matretter som ser gode ut liggende i isopor på denne måten. Isoporen er bare for å holde maten varm. Fordi den nettopp leveres varm og nylaget ut til de som skal ha den.Slik ser dagens middag i Måløy ut i dag, når den har kommet seg på et fat. Maten er ikke ment å spises fra isoporen. Ser veldig godt ut med mine øyne!.

Denne diskusjonen handler ikke om kvalitet på maten. Jeg er helt sikker på at den er veldig god begge steder.

Dette handler om kortreist mat som folk liker og gleder seg til. Det handler om hvorvidt en sparer noe på å gjøre flere personer arbeidsløse ved å legge ned i Måløy, det handler også om et kjøkken som leverer måltidene 25 prosent billigere enn Bordgleder men likevel skal legges ned.Dette skal legges ned uten at det engang har vært politisk behandlet i utvalg, formannskap eller kommunestyret. Dette burde ikke være mulig. Disse eventuelle innsparingene er så små og usikre at her burde man latt begge kjøkkenene være og gitt de sultne mat der den ble laget. I alle fall når det fungerer så godt som det gjør. Dette handler ikke om «kundene» som Jacob Nødseth kaller dem er fornøyde. For fornøyde er de både i nord og sør.


Mener stordriftsfordelene ved et felles kjøkken bør realiseres

– Vi kan ikke tenke på hva som er dyrest i Måløy eller billigst i Florø, men se på om det er noe å spare på ett sentralkjøkken i Kinn

– Vi må løfte oss opp fra todelingen og se på om vi kan effektivisere og redusere utgifter som en større enhet, sier Jeanette Jensen til Fjordenes Tidende.


Nå må vi holde diskusjonen inne på dette faktisk handler om. At Tore Reed ikke ser at tallene vi har vist til faktisk stammer fra den samme rapporten som kommunen vil bruke som grunnlag for å legge ned kjøkkenet i Måløy får stå for hans egen regning. Jeg vil anbefale både ham og andre om å lese den.


Forventar å spare 1,8 millionar årleg på omorganiseringa av det kommunale kjøkkenet

Kinn kommune har bestilt ein økonomisk analyse frå PwC på kva omorganisering av det kommunale kjøkkenet i kommunen vil føre til av innsparingar. Konsulentselskapet anslår summen til 1,8 millionar i året.