«Trivsel og en ren kyst kan ofres. Jeg håper bryggjaværingene kommer bedre ut enn meg med sine protester. Alternativet er bare tragisk»

Illustrasjonsfoto  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Oddbjørn Nygård, Deknepollen.

Oppdrettsnæringen i Nordfjord

Oppdrettsanlegget «Bleket» er nå plassert ved Gåsholmen som forventa. Der skal produseres 3120 tonn laks pr. år. Forbruk av fôr er satt til maks 4500 tonn pr. år, som gir ca. 1350 tonn ekskrementer som synker til bunnen pr. år (!) Innbyggerne i øyparadiset Austevoll er neppe lei seg for at disse investorene ikke opererer på hjemmebane. Men har vi grunn til å tro at naturen ordner opp i en slik bastant forurensing? Medisinbruk og rengjøring av merder kommer i tillegg. Erfaring viser at bunnsediment under merdene er livløst og stinkende 10 år etter opphørt produksjon. Stanken ble demonstrert av nylig avdøde Kurt Oddekalv på fiskerimessa i Trondheim for noen år siden.

Saksbehandlingen «Bleket» er prega av anke, justeringer og overkjøring av aktuelle instanser. Trolig også av lobbyvirksomhet. Fylkesmannen som siste beskytter av natur og fjordens helse blir etter anke tatt av saken. En kollega i Rogaland får siste ord uten ankemulighet og med påviselige feilslutninger. At en statsforvalter tar lett på forurensing og engasjerer seg i søkernes foringssyklus er mistenkelig. Er saksbehandler også fra Austevoll? Å skrive at nærmeste lakseelv er Strynelva viser ikke det kunnskapsnivå man burde forvente.

Det blir opplyst at vår kyst nå har over 800 oppdrettsanlegg. Og produksjonen skal dobles før år 2030. Betyr dette 1600 anlegg, eller dobling av de etablerte? Skal lakseforet bli tilnærma rent vegetabilsk eller ser man for seg enda hardere beskatning av kolmule eller annet maritimt protein? Foret er allerede ca. 70 % plantefor, m.a. soya som også er menneskeføde.

I en reportasje 16.03.21 i Fjordenes Tidende ber SP-politiker Erling Sande om at regjeringen «tar til vettet» og lar vertskommunene beholde det meste av midlene i Havbruksfondet. Han bør selv ta en dose av den medisinen. Problemet består nemlig i første omgang av at økonomisk vanstyrte kystkommuner vifter med dispensasjoner og hastebehandlinger når noen har sett seg ut ei bukt som ennå ikke har fått oppdrettsanlegg. De vil så gjerne ha litt mer penger til rådhus, idrettshall og egne lønninger. Trivsel og en ren kyst kan ofres. Jeg håper bryggjaværingene kommer bedre ut enn meg med sine protester. Alternativet er bare tragisk.