«Ferja sitt fremdriftssystem er uinteressant i et mobilitetsperspektiv»

Illustrasjonsfoto.  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette innlegget er skrevet av daglig leder i Hordfast, Øyvind Halleraker, som et tilsvar til Marius Dalin sitt leserinnlegg:HORDFAST er viktig for Vestlandet!

Hordfast som prosjekt er et av Norges suverent mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt, og vil derfor bidra med store verdier i nasjonaløkonomien.

Hordfast har en netto nytte pr budsjettkrone på 79 øre! Det vil si at Staten tjener 79 øre for hver krone som investeres. Det er unikt i Norsk sammenheng.

Dessuten er Hordfast og Rogfast, Sør-Vestlandets framtidige «Intercity tilbud». Her er som kjent ikke noen jernbane og bo- og arbeidsmarkeder må bindes sammen med vei.

En redusert reisetid mellom Stavanger og Bergen fra 4,5 til 2 timer åpner for nye bo- og arbeidsmarkeder og regional utvikling i en sterk eksportretta næringsregion.

Nettopp derfor har næringslivet framholdt Hordfast som den «game changer» Vestlandet trenger i konkurransen med andre landsdeler om kompetanse og etableringer.

Industrien vår er svært interessert i nye markeder og har lansert spennende løsninger for industriell ståproduksjon av pongtonger, brokasser og tårn. Likeledes har aluminiums løsninger blitt lansert av verft som er eksperter på dette. Dette kan bli en viktig del av omstillingsprosessen som industrien vår står overfor og som også kan gi spennende eksport muligheter.

Realiseringen av Hordfast vil redusere Co2 utslipp med opp mot 4. mill. tonn/40 år, basert på de teknologiperspektivene vi ser i dag (ref. Statens Vegvesen og Avinor).

Det snakkes mye om batteridrift på ferjer. På strekningen Halhjem – Sandvikvåg er det ikke forutsetninger for batteridrift. Her er det i tilfelle en Hydrogenløsning som kan bli aktuelt engang i fremtiden. Det som uansett vil stå igjen som utfordringen er den enorme forskjellen i energiforbruk på ferje vs rullende materiell på vei. Her snakker vi om anslagsvis 15-20 ganger høyere energiforbruk.

Utslippsreduksjon på alle transportmidler er jo et mål i seg selv, men ferja sitt fremdriftssystem er uinteressant i et mobilitetsperspektiv.

Ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg bruker i dag 45 minutter. Tilsvarende ferjestrekning på vei i framtida = 11 minutter.!

Ferjefri E39 er en langsiktig visjon, men Hordfast er reelt og det mest lønnsomme enkeltprosjektet i innspills dokumentet fra SVV til NTP, fordi det bygger sammen 1. mill. mennesker/ 500.000 arbeidsplasser med en dramatisk kortere reisetid!

Regjeringen har gitt full støtte til prosjektet, nå sist av Samferdselsministeren i NTP. Endelig er det meget solid politisk flertall på Stortinget for å realisere Hordfast, det er uendret og det setter vi stor pris på.