«Ja til reversering av Kinn bør legge frem budsjett og langtidsbudsjett for nye Vågsøy kommune»

Dette leserinnlegget er skrevet av Olav Sølvberg, Måløy.  Foto: privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Olav Sølvberg, Måløy.

Ja til reversering av Kinn bør legge frem budsjett og langtidsbudsjett for nye Vågsøy kommune

Blant kommentarene til mitt forrige innlegg, var der flere som etterlyste nærmere opplysninger om hva man skulle reversere til, og de økonomiske muligheter som foreligger.

Så det spørs om ikke herrene Fredrik Egeberg, Gunnar Nore, Geir Oldeide, Tom Andre Hopland, Ragnar Furnes, Geir Ove Refvik, Kent Hammersvik samt Tennebø, Midtbø og Eimhjellen m. fl. bør legge frem andre og bedre beviser, enn sin gode tro, på reverseringsprosjektet.Når regnskapet for Kinn nå legges frem, vil jeg oppfordre til at bevegelsen tar regnskapet for seg og fisjonerer ut driftsinntektene og driftskostnader for gamle Vågsøy (ex Bryggja) og gamle Flora-delen. Likedan bør de fisjonere ut balanseverdiene og gjeld, herunder pensjonsforpliktelsene, og sette opp et troverdig budsjett og langtidsbudsjett for nye Vågsøy kommune.

Det er dette som avgjør om gamle Vågsøy (ex. Bryggja) er re-etablerbar eller ikke.

Det hadde likeledes vært interessant å høre om hvordan de vil gjennomføre delingen. Går utfra at de ovennevnte herfra, skal la seg nominere/renominere til Kinn kommunestyre, og at det er disse som skal i det nye formannskapet, sitte i fellesnemnda, og gjennomføre delingen.Disse herrene som virker så erfarne og sikre, har sikkert allerede på forhånd tenkt nøyaktig ut både den økonomiske situasjonen og detaljorganiseringen av kommunen etter deling. Det skulle antakelig være enkelt for dem å tallfeste og tidfeste dette, og legge det frem for oss. Ber om at de gjør det i avisa!

For en tid tilbake sto det en artikkel i Bergens Tidende om en tankesmie, som hadde sett på hvordan det hadde gått med de sammenslåtte kommuner til større enheter, i forhold til de som fortsatt står alene. Konklusjonen var at de som slo seg sammen inntil videre sliter betydelig mer med økonomien. Men om en tid ville det antagelig bli omvendt. Da ville de små kommuner komme til å få det vanskeligere. Man ser det vel allerede blant de små kommuner som sist sto igjen på perrongen, at de sliter med å finne større kommuner som nå vil ta dem med på lasset.

Kanskje bør også slike ting tas med i vurderingen når man anbefaler en løsning om reversering av Kinn.