«At Kinn kommune velger å satse på Fjordkysten betyr ikke at man utelukker samarbeid med andre destinasjonsselskaper og aktører»

Turister ved Kannesteinen i Oppedalen.  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Edvard Iversen i Kinn Venstre.

Turistsatsing i Vågsøy

Leser oppslagene i Fjt og på Facebook om denne saken. Som mangeårig lokalpolitiker i Vågsøy og nå Kinn kommune, ønsker jeg å komme med noen innspill og faktaopplysninger i debatten.

Vågsøy kommune var i mange år en del av Reiseliv Stryn og Nordfjord. Kommunen betalte inn (etter opplysninger fra tidl. adm. i VK) kr 1,1 mill. Det var en klar oppfatning den gang i Vågsøy kommunestyre at vi fikk for lite tilbake for investeringene, derfor opphørte samarbeidet. Dette skjedde flere år før Kinn ble en realitet. Kommunen ønsket å investere selv i nærområdet.

Noe av bakgrunnen for at Kinn kommune ble etablert var at skulle danne en sterk kystkommune, der reiselivssatsing skulle være en del av det. Da ble satsingen gjennom Fjordkysten en helt naturlig del. Fjordkysten er destinasjonsselskapet for kommunene Solund, Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Kinn på kysten av Vestland Fylke.

Vågsøy var ikke i nærheten av den reiselivssatsing som gjørs nå. Tidligere var det stykkevis og delt, uten en helhetlig plan. Kinn Kommune satser nærmere kr 10 mill. på reiseliv, hva har så kommunen og andre gjennomført så lang og hva er på god vei til å bli gjennomført:

* Hendanes Fyr: Vågsøy kommune budsjetterte med kr. 1,0 mill., Kystverket med kr. 1,0 mill til ny vei og bedre tilkomst til fyret. Ferdigstilt av Kinn kommune.

* Kråkenes og Kråkenes fyr: Kinn kommune har oppgradert vei med utkjørsler og asfalt gjennom bygda, til naustene og oppstillingsplassen ved Kråkenes fyr. Investert kr. 1,5 mill. Nytt servicebygg ved P-plassen til en prislapp på kr. 3,0 mill er under planlegging. Så vidt jeg kjenner til er avtale på plass med 8 grunneiere.

*Kannesteinen: Kinn kommune har opparbeidet oppstillingsplasser for buss og utvidelse av vei, prislapp kr. 1,0 mill. Servicebygning er under planlegging, prislapp kr. 1,5 mill. Fylkeskommunen har bevilget kr. 600 000 til dette prosjektet.

Nordfjord Havn, Vågsøy Parkering og private har gjordt store innvesteringer i Måløy sentrum med flott gjestehavn og en svært attraktiv bobilparkering. Uformelle undersøkelser viser at dette har ført til økt turiststrøm og handel i Måløy, noe som er svært gledelig.

Nordfjord Havn klargjør nå for å ta imot turistskip til neste sesong. Her snakker vi om flere tusen besøkende. Midt i pandemien har Måløy sågar fått jevnlig besøk av turistskipene Sea Dream 1 og 2. Handelsstanden i Måløy melder om økt besøk og handel når skipene ligger til kai.

Refviksanden med camping: Det har vel aldri i nyere tid vært så mye besøkende som så langt i år, til og med konsert med Stavangerkameratene og Trang Fødsel «ut i moloen». Dette er også turistsatsing. All ære til Refvik Bygdelag for god jobb. Neste steg for videre utvikling av denne fantastiske attraksjonen må være å få på plass et stort og velfungerende sanitæranlegg, til glede for både lokale og tilreisende. Dette er noe kommunen har på agendaen.

Kommunen har fått på plass en velfungerende turistinformasjon. Med bemanning av personer som kan turisme, har vilje til å se, og ta utfordringene til å utvikle ny kystturisme.

Mye av det som er nevnt over er infrastruktur og utvikling og ikke minst kvalitetssikring av eksiterende tilbud og attraksjoner. Så er det viktig at vi ser fremover og videreutvikler nye, faste tilbud slik som f. eks selskapet Explore62north har gjort med havørnsafari og de andre turene og tilbudene de har sammen med andre lokale aktører.

Veien videre tror jeg bestemt går gjennom samarbeid. Stryn er fantastisk på turisme, de har håndtert det i over 100 år, med kjempegode resultater. Olden er formidabel på cruisetrafikk (200 000 besøkende på et normalår?), der Nordfjord Havn har stått for utbygging av cruisekaier og selger inn cruisebåtene.

Vi på kysten jobber nå målrettet for finne nye nisjer og utvikle potensial for kystturisme, jobbe med videreutvikling av det vi er unike med å tilby i den flotte regionen vår. Kinn er Norges største fyrkommune med 7 fyr, 4 fyr i Vågsøy 3 i Florø området. DNT og fyrvertene melder om fulle hus i hele sommer og utover høsten. Vi får gode tilbakemeldinger med bl.a. i boken til Gunnar Garfors, «Bortom allfarveg» og i presseoppslag. Alt dette lover godt for satsing på kystturisme.

At Kinn kommune velger å satse på Fjordkysten betyr ikke at man utelukker samarbeid med andre destinasjonsselskaper og aktører. Det skulle bare mangle om vi ikke sammen skulle markedsføre en region som har noe av det beste Norge har å tilby. Men av og til må man erkjenne at ting tar tid, prosesser og strategier skal utarbeides og ikke minst implementeres. Det jobbes godt med reiseliv i Kinn kommune og det er mye spennende på gang på tvers av ulike aktører. Det er kjekt å se at folk engasjerer seg, så får vi alle samarbeide med det som mål at Kinn kommune skal være et attraktivt førstevalg når ferieplanene legges.