«Skram skole – gull eller gråstein?»

Dette leserinnlegget er skrevet av Laila Schult, pensjonist.  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Laila Schult, pensjonist.

Skram skole – gull eller gråstein

«Riv den gamle skiten» sa de ofte i gamle dager. Men det var i forrige århundre. Før vi begynte å tenke miljø- og ressurskostnader, og ikke minst, vern av eldre bygg som viktig del av vår kulturhistorie. De private eiendomsutviklerne i gamle Vågsøy har forstått det. Og vi har fått flotte og tjenlige bygg på Vågsøy. Eksempelvis Domstein-buda og Firda Canning. Det er åpenbart at altfor mange i den gamle kommunen ennå ikke har tatt innover seg den immaterielle verdien av bygningsvern.


Dei første har sagt si meining om riving eller rehabilitering av Skram skole

Tilbakemeldingane frå innbyggjarar i skulekretsen rundt Skram skole har begynt å tikke inn til kommunen. Og av dei som til no har avgitt ei meining meiner 88 prosent at ein bør rive.


Men nå har «gamlekommunen» sjansen til å bøte på det negative folkesnakket om rivingen av ungdomsskolen. En virkelig stor ressursøyding. Gamlekommunen har nå også sjansen til å vise, enn si bevise, at det går an å kombinere gammelt og nytt. Det kan dyktige arkitekter og bygningsingeniører hjelpe kommunen med, og det, uten at det koster skjorta. For jeg tror ikke på mumlingen om at det er så dyrt. Private investorer har hatt råd, og det er helt usannsynlig at de ikke har tjent på det. Men, vis meg et regnestykke, så skal jeg revurdere mitt syn.


Skal skulebygget og all bygningsmasse rivast? Eller skal skulebygget frå 1920 rehabiliterast? No kan du kome med di mening

Kommunestyret har vedteke at du som innbyggar skal få seie si meining om vegen vidare med Skram skole.


Bare for å få det fastslått: jeg kjenner godt Skram skole og arbeidsforholdene for lærere og elever etter å ha hatt min kontorplass der i fem år. Jeg er hjertens enig at Skram skole må utbedres nå. Både det eldste og den nyeste delen bør bevares, av ressurshensyn etter min mening. Men mitt hjertebarn er hundreåringen. Jeg er overbevist om at det kan bli en flott skole samlet sett.

Jeg er like overbevist om at Skram skole har en stor verdi i seg selv. Like stor verdi som utbyggerne i 1918-20 tenkte vedrørende verdien av kunnskap for alle, for ikke å nevne personlig hygiene. De inkluderte også som kjent, et folkebad. Det dessverre alt er revet. Gründerne i Måløy bygde stort og flott, med god arkitektur med solid bygningsmasse. Skolen fikk også god beliggenhet, ovenfor de gatene som alt var påbegynt og bebodd.


Klasseromma på Skram skole er tømde: – Vi gler oss til ny skule

7. klasse på Skram skole feira sin siste dag som barneskuleelevar med kamp mot lærarane. Dei forlet tomme klasserom. Neste år skal elevane ved Skram gå på skule på Tennebø.


Skolen er et utvilsomt et kulturminne, som et vitnesbyrd om store tanker for et framtidig rikt Måløy. Og rikt har det blitt. Når kommunen nå skal ta standpunkt til hundreåringens skjebne, håper jeg at politikerne vil være seg sitt ansvar bevisst, både for fortid, nåtid og framtid. Dette skal henge sammen for å få god samfunnsutvikling. Se også på de gode eksemplene vi har vedrørende rehabilitering. Ingen vil vel at Kulturhuset Turnhallen eller Heradsheim skal rives? Eller? Og alle de rehabiliterte bygg jeg har nevnt: Domstein-buda, Firda Canning, Turnhallen, Heradsheim, og de som ikke er nevnt, blant annet, sjukeheimen, Selstadgården, Aalen-butikken på Bryggja (UNU sitt prosjekt) og rehabilitering av driftsbygninger sør i Gate 1.


Ny skole blir dimensjonert for 250 elever. Skjebnen til gamlebygget skal utredes videre

Kinn kommunestyre har fattet vedtak om å dimensjonere nye Skram skole for 250 elever. I tillegg er det avgjort at spørsmål om gamlebygget ved skolen kan rehabiliteres må diskuteres mer.


Klart det lønner seg. Skram skole er gull verdt, som kulturminne, historisk minne, som en klar ledestjerne, et bevis for at det lønner seg å tenke stort og langsiktig. Og kostnadene? Vis meg et regnestykke, så alle får se, at det er mulig. Private har gått opp løypa. Vil kommunen og de som vil rive, hekte seg på?

Jeg krysser fingrene for at skolen blir til gull og ikke gråstein.


Seier farvel til barneskulen med KISS-cover og musikkvideo

Elevane på 7. trinn ved Skram skole er inne i si siste veke som barneskuleelevar. Som ei avslutning gir dei ut musikkvideo.