«I dag, 10. september, er verdsdagen for sjølvmordsførebygging»

Illustrasjonsfoto 

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils-Petter Hauge, styreleiar i LEVE Sogn og Fjordane

I dag, 10. september, er verdsdagen for sjølvmordsførebygging

Den 10. september er verdsdagen for sjølvmordsførebygging. Det er LEVE (Landsforeininga for etterlatne ved sjølvmord) som har ansvaret for å gjennomfør den nasjonale markeringa i Noreg.

Det globale mottoet for markeringa i 2021 er: Å skape håp gjennom handling. I tillegg har LEVE etablert eit gjentakande nasjonalt bodskap som årleg blir knytt til det globale mottoet: «Vis at du ser. Vis at du lyttar. Vis at du bryr deg».

I Sogn og Fjordane vil dagen bli markert med lystenning, appell og musikalske innslag i Stryn og Askvoll. Vi vonar mange vil stille opp og delta i markeringa og slik støtte arbeidet for å redusere dette store og alvorlege samfunnsproblemet.

LEVE er for menneske som er etterlatne eller rørt ved av sjølvmord. I tillegg til å vere ei trygg hamn for sine medlemar, ønsker mange av desse å nytte si tapserfaring i det førebyggande arbeidet. Dei har erfaringar dei ønsker ingen andre skal måtte oppleve. I mange samanhengar løftar denne gruppa fram, saman med fagfolk, ønsket om at menneske som har det vanskeleg og smertefullt skal få den hjelpa dei treng for å stå i og kome gjennom livskrisa. Å ikkje orke å leve er ei brutal utfordring for den det gjeld og dei næraste. Også for fagfolk er det å handtere spørsmål om liv og død noko som utfordrar. Heldigvis finst det hjelp. Mange har fått hjelp. Mange lever gode liv etter sine livskriser. LEVE ønsker å minne oss alle om at gjennom handling, gjennom støtte, gjennom samtalar og oppfølging av profesjonelle hjelparar og vener/familie, blir mange betre og friske. Ikkje alle blir kvitt sjukdomen, men lever levelege liv. Til deg som slit: søk hjelp – ikkje ta val med alvorlege konsekvensar – del dine tankar med nokon snarast og tidlegast mogleg. Til deg som hjelpar: di stemme kan bety alt. Di handling kan bety alt. Om du er uroa – sei det til vedkomande. Gje dei mot og krefter til å oppsøke hjelp.

LEVE har bestemt at organisasjonen sitt viktigaste bidrag i det sjølvmordsførebyggande arbeid generelt er å jobbe for at «Alle som har det så vanskeleg at dei ser på døden som einaste løysing, skal kjenne seg trygge nok til å vere opne og få den hjelp dei treng for å leve vidare.» Dette står også heilt sentralt ved alle nasjonale markeringar av Verdsdagen for sjølvmordsførebygging i LEVE sin regi. Organisasjonen sin overordna bodskap er: «Du høyrer til. Du har betydning».

La oss stå saman i dette samfunnsarbeidet. I 2020 enda 639 menneske livet sitt. Vi må jobbe dagleg og i fellesskap for å fremje livsvona til flest mogleg medmenneske. Berre slik kan vi «skape håp gjennom handling». Vis at du ser, vis at du lyttar, vis at du bryr deg.

I samband med markeringa av verdsdagen vil det og bli gjennomført tre foredrag på Teams av svært høg kvalitet utover hausten og vinteren. Vi vonar at du som har engasjement for, eller ditt arbeid relatert til sjølvmordsførebygging, følgjer med på den informasjonen vi legg ut i lokalavisene, på fb-sida vår og på den nasjonale sida til LEVE på internett. Planlagt tema for foredraga er:

  • «Born og sorg» (september elller oktober 2021 med forskningspedagog og sorgterapeut Janne Schøning Eldevik)
  • «Tilsynelatande velfungerande unge menn som tek sjølvmord» (november 2021 med psykologspesialist/PhD. Mette Lyberg Rasmussen)
  • «Prinsipp for intervensjon overfor suicidale personar» (januar 2022 med Lars Mehlum).