«Åpent brev om NRK til nyvalgte stortingsrepresentanter»

Dette leserinlegget er skrevet av Ole Stenbakk.  Foto: Privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk

Stortingsvalget er et over, og politikerne har svart på en rekke spørsmål i en masse debatter. De fleste og største debattene har foregått i NRK. Det er de som gjennom hele valgkampen har bestemt tema og hvilke spørsmål som skal stilles.

Debattene har i stor grad gått på hvordan de forskjellige partiene ønsker å bruke penger i tiden som kommer. Tilnærmet alle lover økt støtte til helse, bedre veier, bedre skole osv. Det jeg har savnet er en politiker som tør å stå fram og få en stopper for all sløsingen av penger som man ser inne det offentlige systemet.

Hvem er det som til syvende og sist styrer landet? Jo, det er som alle vet media, og jeg vil hevde at ingen innen Norges grenser har NRK mer makt enn noen annen!

En av grunnene til at de har slik en enorm makt, er at de slipper å tenke på økonomi! Andre media som aviser, private radio og tv stasjoner er avhengige av at folk liker dem, dermed abonnerer/kjøper dem. Dette slipper NRK. Grunnen er at vi alle sammen er lovpålagt å betale en årlig skatt på til sammen 6,2 milliarder enten vi hører eller ser på dem.

NRK har gjennom generasjoner fått fritt leide og est seg opp til en formidabel "bedrift" som i dag altså sluker hele 6,2 milliarder kroner av folk sine penger, hvert eneste år. De har snart 4.000 ansatte, (eller ca. 30.000 timer pr. dag). Kringkastings sjef Thor Gjermund Eriksen tjener 3,3 millioner årlig, det er dobbelt så mye som vår statsminister, + at det er langt over 100 sjefer som blir lønnet med over en mil. i lønn. Finansminister Siv Jensen FrP sa i sin tid at de fjernet NRK lisensen. Sannheten er at den ble aldri fjernet, den ble kun usynliggjort ved å legge den på skatteseddelen!

Hvorfor er det så ingen politikere som tør å ruske opp i NRK sitt manglende styre og stell? Vel, rett før valget ville det vært ensbetydende med å begå selvmord. Men nå rett etter valget er risikoen langt mindre. Jeg skal ta av meg hatten for den politikeren som tør å ta tak i NRK sin pengesluk. Ikke bare få en sterk reduksjon i pengebruken, men også forlange langt bedre kvalitet på programmene.

NRK minner i dag mer og mer om en gammeldags bygderadio, der man sitter og skravler om allslags fjas. Ler av seg selv og snakker i munne på hverandre. Enklere og billigere musikkprogram som Jukeboks, Holm, Tore, på dansefot florerer, er det umulig å lage?

I tillegg sendes programmene stadig vekk i reprise, eller "på gjenhør" som det nå heter.

Skulle ikke sagt noe om NRK hadde vært reklamefinansiert, problemet med NRK er at det er vi skattytere som er pålagt å betale 6,2 milliarder kroner enten vi hører eller ser på dem! Tro meg, 6,2 milliarder er uhorvelig mye penger, man kan nesten bygge to Stadt-skips tunneler hvert eneste år. På denne beslutningen brukte politikerne over 40 år, og over 20 utredninger. NRK derimot får fortsette galskapen uten noen utredninger, eller at noen politiker engang tør pirke borti dem og stille kritiske spørsmål.

Jeg skal ikke utdype dette mer, men oppfordre nå våre nye politikere til å ta tak i denne forvokste organisasjonen som koster det norske folk altfor mye!