«Skjerp dere – la oss få noe mer konkret og positivt framtidsretta»

Dette innlegget er skrevet av Evy Lofnes.  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Evy Lofnes, pårørende til beboer på Klokkartunet omsorgsbolig, Davik.

Temaplan Leve Heile Livet var oppe i formannskapet i Bremanger kommune. Jeg har lest hele dokumentet og vedlegg – dette er skuffende og altfor svakt.

Evy Lofnes.  Foto: Privat

Eldrereformen med svært gode intensjoner er redusert til et daft pliktløp. Hvor er det blitt av hovedpunkt om kortreist mat og god matlukt i gangene?

Og hvor mye har dere fått i midler?

«Nye tiltak/vurderast iverksett» utgjør kun tre punkter av 18 delmål, og omhandler «meir organisert transport», «eigna/tilrettelagt bustad i nærleiken av serviceinstitusjonar/tenestestadar» og «kartlegge ønsker og behov».

Skjerp dere Bremanger kommune – la oss få noe mer konkret og positivt framtidsretta.