«Nå er det vanlige verftsarbeidere og sjøfolk sin tur»

Dette leserinnlegget er skrevet av Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets talsperson for maritime næringer. Bildet av verftet Båtbygg på Raudeberg er ment som illustrasjon.   Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets talsperson for maritime næringer.

En ny maritim kurs med Arbeiderpartiet

Maritim næring er en av de fremste verdiskaperne i Norge. Sektoren skaper verdier for rundt 90 milliarder kroner i året og gir arbeid til om lag 84000 kvinner og menn rundt om i hele Norge. I tillegg kommer om lag 20.000 norske sjøfolk. De fortjener en mer langt mer aktiv næringspolitikk enn de har fått i åtte år med Høyre og Frp.

Norge har i over 150 år vært en ledende maritim nasjon. Og deler av næringa går fortsatt godt. Men ikke alt går bra i maritim sektor.

I fjor fikk Maritimt forum utarbeidet en rapport som advarte om at 30.000 arbeidsplasser kunne gå tapt i maritimt og ba om kraftige tiltak. De kom ikke i statsbudsjettet for 2021 - og det kom heller ikke i høyreregjeringas forslag til statsbudsjett for 2022.

Eller som Maritimt forum selv sa i sin kommentar: «En skuffende avskjedshilsen fra Solberg-regjeringen. Men nå er det nye tider, og nytt flertall på Stortinget.

Ap og Sp skal nå styre Norge på bakgrunn av Hurdalsplattformen. Den slår fast at:
* Nettolønnsordningen skal styrkes, ikke svekkes som H og Frp vil
* Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel
* Styrke aktivitetsskapende tiltak for maritim industri
* Grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip

Det er dette Norge trenger - en ny kurs for maritim industri og hele kyst-Norge.

Eller som Maritimt forum selv sier: «Ny regjering viser store maritime ambisjoner»

Vi i Ap er enige med bransjen. For nå er det vanlige verftsarbeidere og sjøfolk sin tur!