«Nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy – en feil beslutning?»

Dette leserinnlegget er skrevet av Gunnar Nore fra Måløy. Det kjøkkenet i Måløy (bildet) er et fullverdig kommunalt kjøkken, men produserer maten etter en annen metode enn Bordgleder i Florø bruker.   Foto: Gjert Myrestrand

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Gunnar Nore fra Måløy:

Nedlegging av kjøkkenet i Måløy, en feil beslutning?

Bordgleder:

Bordgleder i Florø er organisert som et KF, det vil si et kommunalt foretak. I styret sitter det flere politikere fra Flora og ett varamedlem fra Vågsøy. Styret ledes av Jakob Nødseth.

Det er selvsagt naturlig at styret ønsker å optimalisere sin virksomhet for derav å bedre lønnsomheten. Styret ønsker å utvide virksomheten for å betjene hele Kinn. Siden Nødseth også er en sentral politiker i Kinn, og dessuten er betalt utvalgsleder, så antas det at det er relativt tett kontakt mellom administrasjonen og Nødseth.

Vi håper virkelig at slik kontakt ikke har medført føringer for nedleggelsen av kjøkkenet i Måløy. Hvis det har vært tilfelle, så er det er svært betenkelig.


Ansatte ved det kommunale kjøkkenet frykter ikke for egne jobber, men for brukerne

– Vi forstår at kommunen vil spare penger. Det er bare så synd at det alltid skal gå ut over de svakeste

De ansatte ved det kommunale kjøkkenet ved Vågsøy omsorgssenter i Måløy mener at en flytting av all matproduksjon til Florø til syvende og sist vil gå ut over brukerne.


Kjøkkenet i Måløy er ikke et KF. Alle som jobber der er ansatt i kommunen, og har derfor ikke noe styre i ryggen som kan tale deres sak. Med andre ord – en kraftig ubalanse i styrkeforhold.

Økonomi:

Kommunedirektøren og øvrige berørte som kommunalsjef helse og spesialrådgiver har bestemt nedleggelsen av kjøkkenet i Måløy. Kommunedirektøren har vært og er opptatt av effektivisering og kostnadsbesparelser i hele Kinn.


Forventar å spare 1,8 millionar årleg på omorganiseringa av det kommunale kjøkkenet

Kinn kommune har bestilt ein økonomisk analyse frå PwC på kva omorganisering av det kommunale kjøkkenet i kommunen vil føre til av innsparingar. Konsulentselskapet anslår summen til 1,8 millionar i året.


Utfra resultatet for 2020, og så langt i 2021, har ikke dette lykkes. Det går i feil retning med store minuser.

Nedlegging av kjøkkenet i Måløy ble begrunnet med store innsparinger/effektivisering . Alle ansatte fikk beskjed om at de ikke lenger har jobb ved kjøkkenet. Slik var den opprinnelige begrunnelsen.


Mellom fem og åtte årsverk vil bli ramma ved nedlegging av det kommunale kjøkkenet

Om det blir slik at ein legg ned det kommunale kjøkkenet i Måløy og flytter all kommunal matlaging til Florø, er det mellom fem og åtte årsverk som vil bli ramma av kuttet, opplyser kommunedirektør Terje Heggheim.


Som PWC-rapporten viser og som har blitt skrevet om flere ganger, så produseres det billigere i Måløy kontra Flora.

Total kostnad per måltid i Måløy : Kr 138,-. Kostnad per måltid i Flora : Kr 173,-.


Det kommunale kjøkkenet

Måløy lagar middagen 34 kroner billigare enn Florø, men skal likevel leggast ned. Kvifor?

Kvifor er prisforskjellen per måltid så stor mellom dei kommunale kjøkkena i Florø og Måløy? Og kvifor då ikkje legge det ned dyraste alternativet eller bruke det billigaste kjøkkenet som beste praksis for det andre? Det handlar om produksjonsmetoden, ifølgje kommunedirektør Terje Heggheim.


Det medfører også en kostnad ved å frakte porsjonene 1 gang per uke til Måløy. I motsetning til i Måløy der det tar noen minutter å kjøre ut mat til brukerne.


Mener de aldrende lokalene til Bordgleder er gode nok til å ta i mot Måløys matproduksjon

KF Bordgleder, som skal overta all produksjon av mat til institusjonene i Kinn fra 1. desember, har lenge vært misfornøyd med de umoderne og tungdrevne lokalene de har i Florø. Men selv om de er på jakt etter nye og bedre lokaler, er det uproblematisk å overta all drift fra kjøkkenet i Måløy.


Nå nylig sier også kommunedirektøren at de ansatte ved kjøkkenet får tilbud om nye jobber. Så argumentet for å spare kostnader og effektivisering faller på steingrunn.Om maten:

Som nevnt produseres maten fra Florø i porsjoner/vakuumpakket. Dette er en Fjordland-type eller om man vil «sous vide».

I Måløy produseres det man kan kalle heimelaga husmannskost som produseres hver dag og fraktes varm i isoporkasser til brukere og anrettes direkte på tallerken.

Slik mat kan også fryses om bruker ikke ønsker å spise samme tid/dag. I Måløy har de to menyer å velge mellom i tillegg til dessert eller supper. Hvert måltid er tilpasset den enkeltes diagnose (dersom noen er allergikere, diabetikere m.m).

Den vakuumpakkede maten fra Florø skal varmes opp i varmt vann eller mulig også i mikrobølgeovn.

Dette medfører ekstra arbeid for de ansatte i en ellers travel arbeidsdag . Dette berører også spesielt de som bor heime hvor noen ikke får til å anrette maten på grunn av helse eller andre utfordringer.Det er også slik at det er mange ulike brukere i denne sektoren. Maten som blir oppvarmet fra Florø må spises med det samme. Men dersom bruker ikke har matlyst eller av andre grunner ikke ønsker å spise med en gang, oppstår det problemer.

Kilder innenfor systemet opplyser at de har fått beskjed om at middager fra Florø må kun varmes opp en gang.

Det betyr i klartekst at maten må kastes. Det vil si matsvinn og at bruker ikke får middag den dagen.


Høyre-lederen om det kommunale kjøkkenet

– Politikken må handle om noe mer enn en nord/sør-konflikt

Gruppeleder i Kinn Høyre, Arlene Vågene, mener at Kinn kommune kan sammenlignes med et ekteskap der man må gi og ta.


Flere av oss har sikkert noen ganger spist Fjordland. Men dette er ikke et måltid som bør serveres til brukere/de svake hver dag gjennom hele året.

Utskriving fra sykehus:

Som regel skjer utskrivninger på en fredag. De ansatte får som oftest beskjed om dette samme dagen eller tidligst på torsdag. Hva med mat til disse som da blir flyttet til Kulatoppen eller Skaretun?


Mener stordriftsfordelene ved et felles kjøkken bør realiseres

– Vi kan ikke tenke på hva som er dyrest i Måløy eller billigst i Florø, men se på om det er noe å spare på ett sentralkjøkken i Kinn

– Vi må løfte oss opp fra todelingen og se på om vi kan effektivisere og redusere utgifter som en større enhet, sier Jeanette Jensen til Fjordenes Tidende.


Slike problem løses enkelt fra kjøkkenet i Måløy. Her kan de ringe hver dag hele uken (inkl. søndager) for å få ordnet mat og middag også i slike tilfeller.

Lokal produksjon:

Regjering/departement skriver blant annet: Maten skal produseres så nært brukerne som mulig eller på en institusjon.

Det poengteres at avstand kan være et problem og kan forrige kvaliteten på maten. Et godt måltid handler om å aktivisere maten ved syn, lukt og smak.


Mener organisering av matleveransene er underordnet. God kvalitet på maten er det som betyr noe

– For oss i Frp har dette med god kvalitet på maten vært et viktig fokus. Kommunen er bare et verktøy for det som skal leveres, sier Frank Willy Djuvik om saken om det kommunale kjøkkenet i Kinn.


Dette er blant annet noe av intensjonene i «Leve hele livet»- reformen.

Med andre ord: Respekt, verdighet og samme mat som øvrige friske får presentert og spiser.

Politikk:

Veldig mange savner å vite hva vågsøypolitikerne og florapolitikerne tenker om dette. Er rimelig sikker på at mange vil støtte denne saken til beste for de eldre og syke.


Mener det er mulig å flytte all kommunal matproduksjon i Kinn til Florø uten å oppbemanne der

Kommunalsjef helse og velferd i Kinn, Norunn Stavø, sier hun støtter seg på KF Bordgleder sin påstand om at det er mulig å flytte den kommunale matproduksjonen i Måløy til Florø uten å oppbemanne.


Derfor oppfordres politikere, kommunedirektør, kommunalsjef og spesialrådgiver til å komme med synspunkter på dette innlegget.

Vi forventer svar.

Konklusjon:

Nedleggingen av kjøkkenet i Måløy er basert på feil premisser og derfor blir beslutningen feil.

Det er ikke for sent å snu. Behold kjøkkenet i Måløy!


Informerte dei tilsette i Måløy om nedlegginga torsdag

Meiner ein kan spare store summar på å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt

Kommunedirektør Terje Heggheim leitar etter innsparingsmoglegheiter i kommunen. Eit av dei er å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt felles produksjonskjøkken, i Florø. Torsdag blei dei tilsette på kjøkkenet i Måløy informert.


Kilder er ansatte ved institusjoner i Vågsøy og pårørende. De velger å være anonyme.

Dette innlegget støttes av Vågsøy pensjonistlag ved leder Turid Strand.

Fjordenes Tidende har gjort Jacob Nødseth, styreleder i Bordgleder og politiker i Kinn, kjent med formuleringene i innlegget om hans roller i saken, før publisering. Nødseth ble tilbudt et samtidig tilsvar. Det ønsket han ikke å benytte seg av på nåværende tidspunkt. Svanhild Breidalen, redaktør og daglig leder i Fjordenes Tidende