«De eldre skal spise godt i Kinn kommune»

Dette leserinnlegget er skrevet av Jacob Nødseth, styreleder Bordgleder KF.  Foto: Gjert Myrestrand

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jacob Nødseth, styreleder Bordgleder KF.

De eldre skal spise godt i Kinn kommune

Takk til Gunnar Nore for at han i innlegget «Nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy – en feil beslutning?» engasjerer seg i en så viktig sak som mat til de eldre og omsorgstrengende. Dette er et tema som har engasjert meg i over 15 år: Som helsepolitiker, som pårørende til eldre i både Flora og Vågsøy, og nå som styreleder i Bordgleder KF – det kommunale kjøkkenet i Florø.Hver dag serveres mellom 500 og 600 middager fra Bordgleder. En vesentlig kvalitetsindikator for Bordgleders produksjon er at over 50 prosent av leveransene våre er til privat sektor; til over 40 ferjer langs norskekysten fra Kristiansund i nord til Stavanger i sør. Det er ingen forskjell på maten Olga på 93 og matrosen på 23 spiser. Slik er det mange og ulike personer som mener noe om produktene våre, og vi er opptatt av å stadig bli bedre. Om ikke vi holder tilstrekkelig kvalitet kan vi lett velges bort, både av de eldre som bor hjemme og våre eksterne kunder for øvrig.

En annen som har engasjert seg i avisspaltene om kjøkkensaken de siste dagene er Elling Bortne. Bortne skriver blant annet: «Det finnes snart ingen grenser for den fornedrelse som samfunnets mange slitere nå må gjennomgå som et resultat av den toskeskap som i sin tid ble utvist ved sammenslåing av Florø og Vågsøy.»Etter et langt liv som småbruker i Vedvik og renholder i Vågsøy kommune, fikk min mormor først mat levert hjem fra Vågsøy kommune i noen år, før hun hadde gode år på Kulatoppen omsorgssenter til hun døde i 2011. Min farmor bor i dag på Florø omsorgssenter der hun spiser mat fra Bordgleder hver dag. Jeg kan forsikre Bortne, og de mange som engasjerer seg i saken, at jeg også som pårørende er opptatt av det tilbudet Bordgleder leverer. Jeg har også klare formeninger om den maten min mormor fikk levert fra kjøkkenet i Måløy, men siden dette er noe tid siden skal jeg la dette ligge nå. Av nyere dato (april 2021) leverte Tore Reed, som pårørende til en av kundene til kjøkkenet i Måløy, et interessant bidrag til debatten i lokalpressen om mattilbudet til de eldre i Måløy. Jeg vil oppfordre både Nore og Bortne, og øvrige interessenter, til å lese den saken på nytt.

Tidligere leverte også Bordgleder ut mat som ble levert varm fra kjøkkenet, slik kjøkkenet i Måløy gjør i dag. Resultatet var at de eldre måtte spise maten da den ble levert, hvis ikke ble den kald. Ofte var den lunken da den kom frem. Det var mange klager på maten. Selv var jeg da ikke i styret for kjøkkenet, men var medlem i helse- og sosialutvalget.

Styret i Bordgleder gjennomførte en dialogprosess med pårørende, eldre, omsorgstjenesten mv. og i fellesskap kom man frem til den løsningen som i dag praktiseres: Altså at maten kjøres ut kald og varmes hos kunden. Dette gir større variasjon i måltider, høyere kvalitet og gir de eldre muligheten til å spise når de vil. Endringen har blitt svært godt mottatt. Produksjons- og leveringsmodellen til Bordgleder er valgt ikke for å spare penger, men for å heve kvaliteten på maten og for å gi de eldre større valgfrihet.

Gunnar Nore skriver i sitt innlegg: «Siden Nødseth også er en sentral politiker i Kinn, og dessuten er betalt utvalgsleder, så antas det at det er relativt tett kontakt mellom administrasjonen og Nødseth. Vi håper virkelig at slik kontakt ikke har medført føringer for nedleggelsen av kjøkkenet i Måløy. Hvis det har vært tilfelle, så er det er svært betenkelig.»

En av hovedproblemene i Kinn kommune er at administrative prosesser på langt nær er gode nok, noe som uavhengig av en saks faktiske innhold skaper støy og frustrasjon. Så er også tilfellet i denne saken. Som styreleder i Bordgleder ble jeg først kjent med kommunedirektørens forslag da jeg leste om det i lokalavisen.