«Det er ikke usannsynlig at flere av de som stemte for sammenslåing angrer på dette, etter at resultatet nå har vist seg så tydelig»

Måløy sentrum gotteberg måløybrua måløy havn hamn brannstasjon gater kinn rådhus nordfjord havn hamn fjellmøybuda BRYGGEN PANORAMA drone  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Bjørn Erik Kråkenes.

Det føles utenkelig å tro at kommunestyrerepresentanter, i tidligere Vågsøy kommune, ville ha stemt for sammenslåing av Vågsøy og Flora hvis de hadde visst at situasjonen skulle bli som den ble. Vi snakker da om en kommune som består av to deler, som ligger langt fra hverandre geografisk. Den ene delen har halvparten så mange innbyggere som den andre. Vågsøy mista Bryggja og kommunal infrastruktur har blitt lagt ned. Høyere avgifter er det også blitt for innbyggerne.

Hvorfor stemte et flertall i kommunestyret ja til Kinn? Var det dårlig dømmekraft, var det ideologi, var det lovnad om økonomiske gulrøtter, som viste seg å ikke eksistere, var det tro på at Bremanger skulle bli med, frivillig eller med tvang, eller var det andre årsaker? Jeg kan ikke skjønne annet enn at avstemningsresultatet ville ha blitt et helt annet hvis kommunestyrerepresentantene hadde visst hva resultatet skulle komme til å bli. Det er lov å feilbedømme og det er lov å ha hatt håp om eller tro på ting som viste seg ikke å bli innfridd. Alle kan ta feil. Jeg må kort skyte inn at det ikke burde være lov å gå imot flertallet i befolkningen, som ikke ønsket en sammenslåing med Flora. Slik ble det imidlertid.Det er ikke usannsynlig at flere av de som stemte for sammenslåing angrer på dette, etter at resultatet nå har vist seg så tydelig. Så er det slik at det ikke alltid er lett å snu og innrømme at en har skiftet mening, etter at forventningene ikke ble innfridd. Det er utbredte menneskelige reaksjoner som heter prestisje og stolthet. Det har sikkert de fleste av oss følt på, en eller flere ganger i livet. Vi har videre gruppepress, fra andre meningsfeller og eget parti, som holder igjen, hvis en skulle ønske å vise at en har endret standpunkt bort fra det en tror at de andre i gruppen har. Jeg vil appellere til de som har skiftet mening om å flagge det, selv om det skulle være vanskelig. Det er stort å kunne skifte mening og innrømme at ting ikke ble som forventet. Folk blir sett opp til og respektert for slikt.

Jeg er imot sammenslåingspolitikken som har vært ført, mot folks vilje, spesielt sammenslåingen som ble til Kinn. Jeg tenker uansett at vi må oppmuntre de av ja-representantene fra Vågsøy, som sitter i Kinn kommunestyre og som kjenner på at dette bar galt av sted, om å flagge dette. Det vil, slik jeg ser det, være til deres ære og til Vågsøys beste. Det kan være gunstig for ja-til-reverseringssaken å søke en positiv dialog med de som en gang stemte ja. Kanskje kan det gjøre det lettere for disse å flagge en eventuell endring av standpunkt.Jeg kan minnes et eventyr som handlet om at sola og vinden konkurrerte om å få frakken an en mann. Vinden startet, men jo mer den blåste jo mer tullet mannen frakken rundt seg. Til slutt gav vinden opp. Sola ble neste ut. Den varmet godt, og det tok ikke lange tiden før mannen kastet frakken. Slik er det med oss mennesker når vi behandler hverandre på en fin og respektfull måte.

Måtte Vågsøy snarest bli egen kommune igjen!