«Jo, nedlegging av kjøkkenet i Måløy er en fullstendig feil beslutning»

Dette leserinnlegget er skrevet av Helge Hjelle, Måløy.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Helge Hjelle, Måløy.

Jo, nedlegging av kjøkkenet i Måløy er en fullstendig feil beslutning, Jacob Nødseth

Jeg vise her til leserinnlegget fra Gunnar Nore, et leserinnlegg med mange god argument som Jacob Nødseth prøver å bortforklare med argumenter som ikke holder mål.



Gunnar Nore har helt rett i sin påstand.

Gunnar Nore stiller spørsmål ved Jacob Nødseth sin involvering i denne saken da Nødseth er sentral betalt politiker i Kinn og samtidig er styreformann for foretaket Bordgleder som nå er tildelt oppdraget, uten noen form for anbudskonkurranse, med å produsere maten som det kommunale kjøkkenet i Måløy har utført.

Nødseth vil ha oss til å tro at han ikke visste noe om dette før han leste om det i lokalavisen. Det har jeg vanskelig for å tro på.



Det kan være interessant også å vite om Nødseth, styreformann i Bordgleder, sin rolle under behandlingen av denne saken i kommunestyret. Var han inhabil eller deltok han i behandlingen av saken?

Kanskje er dette en sak kontrollutvalget i Kinn bør se på både angående anbudsregler og involvering.

Slik det ser ut nå, så styrer Kinn mot et kjempeunderskudd, likevel vil en vrake et fullgodt alternativ for så å velge et langt dyrere alternativ.

Dette kom faktisk klart frem i den rapporten som var utarbeidet i forbindelse med denne saken.

Men hvorfor legge ned produksjonen på kjøkkenet i Måløy, når de produserer maten 34 kroner billigere enn Bordgleder i Florø? Forstå det den som kan.

Bakgrunnen er ikke å spare penger, sier Nødseth i sitt innlegg, det er gjort for å heve kvaliteten.

Det er ikke mange ukene siden vi i gamle Vågsøy hadde en folkeavstemning om språkformen på Skram skole. Her var det helt tydelig at en skulle kutte bokmål for å spare 2,3 millioner (dersom jeg ikke husker feil).

Hva er så bakgrunnen for at en skal flytte matproduksjonen fra Måløy til Florø når det likevel koster mer å få det produsert hos Bordgleder i Florø, og så kommer fraktkostnadene i tillegg?



I denne situasjonen er det ikke snakk om å spare penger og bruke det billigste og fullgode alternativet!

Er det grunn til å tro at dette er et bevist ledd i flytting av kommunale arbeidsplasser fra Måløy til Florø?

I sin argumentasjon benytter Nødseth seg av anledningen til fortelle om Bordgleders fortreffelighet angående matkvalitet.

Men samtidig trekker frem sitt negative syn på maten levert på Kulatoppen for ti år siden, jeg vil også tro at det kommunale kjøkkenet har utviklet seg på disse ti årene. Å bruke et ti år gammelt eksempel som påstand i denne saken er totalt mangel på fornuft !

Jeg har også hatt pårørende, i den senere tid, som har fått mat fra det kommunale kjøkkenet som har satt pris på maten og gitt utrykk for at maten var god.

Slik jeg forstår det, skal det produseres mat for en uke, maten skal fryses ned, fraktes til Måløy en gang i uken, for så å bli tint opp, for så igjen på nytt bli oppvarmet før maten blir sendt ut til institusjoner og andre i tidligere Vågsøy. Går det virkelig an!


Mener de aldrende lokalene til Bordgleder er gode nok til å ta i mot Måløys matproduksjon

KF Bordgleder, som skal overta all produksjon av mat til institusjonene i Kinn fra 1. desember, har lenge vært misfornøyd med de umoderne og tungdrevne lokalene de har i Florø. Men selv om de er på jakt etter nye og bedre lokaler, er det uproblematisk å overta all drift fra kjøkkenet i Måløy.


Jeg skal ikke utale med om Nødseth sin smaksans og hvilken kvalitet han ønsker å ha på sin mat, for den kjenner jeg ikke til. Men jeg er helt klar på at ferskt tilberedt mat er langt bedre enn produsert mat som er nedfrosset for så å bli tint opp igjen og på nytt oppvarmet.

Jeg vil tro at maten som blir servert i Florø-området blir kjørt ut fersk og i det samme den er ferdigprodusert, mens vi i nordre del av kommunen skal få den samme maten nedfrosset i syv dager, så opptint og oppvarmet igjen. Du snakker om forskjellsbehandling i en kommune! Men samtidig viser det litt om hvor problematisk denne kommunesammenslåingen er.



Det er betimelig å stille spørsmål ved hvor våre lokale politikere fra tidligere Vågsøy har vært i denne saken!