«På vegner av Rosa Sløyfe vil vi gjerne takke måløyværingane»

Takkar Måløy-samfunnet for godt Rosa Sløyfe-resultat gjennom mange år.  Foto: Brystkreftforeningen Nordfjord

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Brystkreftforeningen i Nordfjord.

Takkar Måløy-samfunnet for godt Rosa Sløyfe-resultat gjennom mange år

Rosa sløyfe-aksjonen er ein internasjonal folkebevegelse. I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen saman om organisasjonen.

Brystkreftforeininga Nordfjord har i mange år hatt eit flott samarbeid med Måløy Treningssenter med Torill Eide Tennebø i spissen. Slik også dette året. Laurdag 25. september var alt klart for det årlege Rosa-Sløyfe løpet – eit motbakkeløp som går frå Måløy sentrum til fjellet Veten. Tradisjonen tru, ein folkefest med mange måløyværingar både i konkurranse- og trimklassen. Løpskontingenten går uavkorta til Rosa-sløyfe aksjonen. Vi har også fått pengegåver frå firma og ein skuleklasse. I tillegg står representantar frå Brystkreftforeningen Nordfjord på Torget og sel Rosa-sløyfe effektar.

På vegner av Rosa Sløyfe vil vi gjerne takke måløyværingane med Torill Tennebø i spissen for godt samarbeid og store innsamla beløp gjennom ei årrekke. Det dreiar seg om til saman fleire hundre tusen kroner som går til forsking.

Tema for Rosa Sløyfe-aksjonen dette året var tidleg oppdaging av brystkreft. Tidleg oppdaging gjev ei meir skånsam og effektiv behandling og reddar fleire liv.

Målet med Rosa Sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftråka, spreie informasjon, støtte brystkreftforskinga og auke kunnskapen om brystkreft.

Mammografi-screeninga i Norge har sin del av æra for at 9 av 10 kvinner i dag lever ti år etter at dei fekk brystkreft.

Tusen takk Måløy. Vi kjem gjerne igjen.

Helsing

Jorunn, Magnhild, Liv Synnøve, Sissel, Svanhild og Berit frå Brystkreftforeningen Nordfjord.