«Vi vil løfte kommunene så de kan gi innbyggerne de gode tjenestene»

Dette innlegget er skrevet av Bjørn Arild Gram (Sp), Kommunal- og distriktsminister  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Bjørn Arild Gram (Sp), kommunal- og distriktsminister.

«Et løft for kommunene»

Den nye regjeringen vil styrke tjenestene nært vanlige folk i hele landet. Det er kommunene som har ansvaret for trygge barnehager, gode skoler og verdige omsorgstjenester. Derfor løfter vi kommunene så de kan gi innbyggerne de gode tjenestene.

8. november kom den nye Ap/Sp-regjeringen med sine forslag til å endringer i statsbudsjettet for neste år. I forslaget mer enn dobler vi veksten i overføringene til norske kommuner og fylkeskommuner, og foreslår å gi kommunesektoren en vekst i frie inntekter på 4,5 milliarder kroner. Det er penger lokalpolitikere over hele landet kan prioritere til for eksempel bedre skoler, til å pusse opp idrettsanlegg eller styrke eldreomsorgen, men også til å styrke sin økonomiske stilling og sikre langsiktig bærekraft i kommuneøkonomien.

Noen av pengene må gå til å dekke opp kostnader som kommer uansett, som mer til pensjoner og det vi kaller demografi, altså større behov for tjenester som barnehageplasser, skoler og eldreomsorgsplasser. 100 millioner er lagt inn med binding på flere ansatte i barnehagene, og 100 millioner skal brukes på barn og unges psykiske helse.

Når vi trekker fra disse pengene får kommunesektoren en økning i sitt handlingsrom på tre milliarder kroner. Det er mer økning i handlingsrommet enn kommunesektoren fikk i årene 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 til sammen.

Jeg er spesielt glad for én viktig post: Kommunene har store ekstrautgifter fordi de har en del innbyggere som trenger tjenester som krever særlig store ressurser. Det kan være innbyggere med store funksjonsnedsettelser eller andre utfordringer som gjør at de trenger mye hjelp i hverdagen. Derfor bidrar staten med en ekstra finansiering til tjenester for disse.

Den forrige regjeringen foreslo kutt på 300 millioner kroner til denne ordningen. Det påfører kommunene store utfordringer med sine budsjetter. Vi reverserer dette kuttet, og sørger for forutsigbarhet for kommunene med mange innbyggere som har ekstra behov.

Innbyggere mange små steder er bekymret for at grendeskolen skal legges ned. Det er opp til kommunepolitikerne å bestemme skolestrukturen, men i budsjettet for neste år legger vi inn en overføring på 500 000 kroner pr skole. Det vil gjøre det litt mer lønnsomt for kommunen å beholde små skoler enn dagens system legger opp til.

Regjeringen tar Norge i en ny og mer rettferdig retning. Mer skatteinntekter fra de med høye inntekter og formuer gjør at vi kan prioritere viktige tiltak over hele landet. Vi vil bruke 100 millioner kroner mer på å bygge ut bredbånd i distriktene. Vi vil forsterke satsingen på områdesatsing i utsatte byområder. Vi vil starte opp arbeidet med å utvikle bygdevekstavtaler for å få fart med distriktene. Vi øker Husbanken låneramme med to milliarder kroner, dermed kan flere oppnå drømmen om å kjøpe seg et sted å bo.

Gjennom åtte år har de store pengene blitt brukt på skattelette for noen av landets mest velstående. Vår regjering vil heller prioritere vanlige folk over hele landet. Mer penger til kommuner og fylkeskommuner, utbygging av bredbånd og mer til boligformål, og ikke minst satsinger både i distrikter og byer skal bidra til bedre tjenester og større utviklingskraft i hele landet.