Svarer kunnskapsministeren:

«Hun tegner et bilde av den private delen av barnehagesektoren som overfinansiert»

Illustrasjonsfoto.  Foto: Læringsverkstedet Eid barehage

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Derfor er det feil å kutte i tilskudd til barnehagene

«De private barnehagene har i dag gode økonomiske rammebetingelser», skriver kunnskapsministeren. Velferdstjenesteutvalget mener derimot at fire av ti private barnehager har så lave driftsmarginer at bærekraften i driften er truet.

I et innlegg i Fjordenes Tidende kritiserer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) PBL (Private Barnehagers Landsforbund) for å aksjonere mot regjeringens forslag til tilskuddskutt.Hun tegner et bilde av den private delen av barnehagesektoren som overfinansiert. Dette baserer hun på at private barnehager får mer penger i pensjonspåslag enn de faktisk bruker på pensjon.

At tallene hun legger fram er høyst diskutable, krever mer spalteplass til å forklare enn det jeg har til rådighet. Det er uansett ikke det viktigste.

Det som er PBLs hovedpoeng i denne saken, er at finansieringen av private barnehager er satt sammen av flere elementer, og at det er summen av disse elementene som avgjør om finansieringen er treffsikker eller ikke.

Derfor blir det feil å rette lupen mot ett av elementene, slik regjeringen har gjort, og på bakgrunn av dette redusere tilskuddene til private barnehager med 600 millioner kroner i året.

Brenna hevder at de private barnehagene har gode økonomiske rammebetingelser og at de får like mye i offentlig finansiering som kommunale barnehager.

For det første, viser tall fra Telemarksforsking at private barnehager i 2019 fikk litt under 90 kroner for hver hundrelapp kommunene brukte på en kommunal barnehageplass.

For det andre er det meningsløst å omtale rammebetingelsene til private barnehager som om de er like overalt i landet.

Med dagens tilskuddssystem varierer tilskuddene veldig fra kommune til kommune. I kommunene med lavest tilskudd, får barnehagene opptil 100.000 kroner mindre i årlige tilskudd per småbarn enn i kommunene med høyest tilskudd.

Slik blir barnehagenes forutsetninger for å oppfylle lovfestede kvalitetskrav og levere tjenester av høy kvalitet svært ulike. Og derfor vil et flatt tilskuddskutt ramme sektoren hardt.

Hvert år går en av tre private barnehager med underskudd. Velferdstjenesteutvalget er tydelig på at fire av ti barnehager har så lave marginer at bærekraften i driften er truet.

I makro hadde de private barnehagene et årsresultat på 590 millioner kroner i 2020. Trekker du fra barnehager som er organisert som enkeltpersonforetak (der godtgjørelse for eiers arbeidsinnsats hentes fra overskuddet), var samlet årsresultat på 385 millioner kroner.

Når regjeringen fjerner 600 millioner kroner fra denne sektoren, er det åpenbart at det vil få konsekvenser.

Jeg er enig med Tonje Brenna i at offentlige tilskudd skal gå til gode barnehager. Jeg er enig i at det må gjøres noe med finansieringen av private barnehager.

Men jeg er sterkt uenig i at det er noen god idé å først gjøre store endringer på ett område, og senere gjennomgå hele finansieringssystemet.

Det vil bare skade det mangfoldet og den kvaliteten som vi alle er opptatt av.


Private barnehagar stenger i protest mot regjeringa sine kuttforslag

Dei private barnehagane som er medlemmar i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er oppmoda om å stenge tidlegare på dag enn vanleg onsdag. Dette er ei markering mot regjeringa sine forslag om kutt i tilskot, noko dei meiner vil ramme kvaliteten i private barnehagar over heile landet.