«Om du hadde brukket foten, hadde du godtatt å vente ti uker før du fikk behandling? For psykisk helse er det normalt»

Dette innlegget er skrevet av Vebjørn Leite Olsen, sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom.  Foto: Privat

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Vebjørn Leite Olsen, sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom.

Om du har knekt foten, hadde du godtatt å vente 10 uker før du fikk behandling? For psykisk helse er det normalt.

Hm, tror ikke det. Jeg opplever at vi godtar altfor mye når det gjelder den psykisk helsen. Der vi ikke likestiller den fysiske og den psykiske helsen. Hva kan dette handle om? Kan det handle om at det er lettere å se fysiske skader eller fysisk sykdom, enn det er med psykisk helse, for eksempel depresjon og bipolar lidelse?. Eller har vi for lite kunnskap og forskning, som igjen skaper stigma?

Jeg mener at det handler om alt dette! Nettopp kjernen av samfunnsproblemet psykisk uhelse er at vi, som samfunn snakker, forsker og har for lite kunnskap om psykisk helse. Folk har vel både gode og dårlige dager? Mennesker har både gode og dårlige dager med den fysiske og den psykisk helsen. Kanskje har du en dårlig dag eller to fordi at du ha angst. Eller du har en fysisk dårlig dag, fordi at du er stiv i nakken.

Men jeg opplever ofte når en snakker psykisk helse så er en enten frisk eller i psykiatrien, det er liksom ingenting imellom. Det er vel som regel noe mellom det å ha stiv i nakke og ligger på operasjonsbordet med den fysiske helsen?

Her er en forskjell, men om den stive nakken skulle blitt dårligere, hadde du forventa rask hjelp og ikke stigma fra helsevesen. Sånn er ikke alltid tilfelle med psykisk helse for eksempel med angst, helst motsatt dessverre. Hva er det alvorlige samfunnsproblemet med psykisk uhelse?

Litt fakta:

  • Mer enn hver tredje dag avslutter et ungt menneske livet. Nesten tre av fire er gutter. Disse tallene går ikke ned.
  • Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker.
  • Totalt tok 639 personer, 467 menn og 172 kvinner sitt eget liv i 2020.
  • Blant jenter er det over 9000 selvmordsforsøk hvert år, mens det er 4000 gutter som prøver å ta sitt eget liv, ifølge Norsk Helseinformatikk.
  • Tall fra Helsedirektoratet viser at psykiske lidelser hadde en prislapp på 280 milliarder kroner i 2015, og det bare i Norge.

Med andre ord, samfunnsøkonomisk snakker vi om en enorm gevinst dersom tallet på personer som utvikler slike lidelser blir redusert. Dessverre ser vi altfor lite forskning til psykisk helse. Dessverre må vi ha en pandemi for at politikere og generelt folk skal få økende fokus på psykisk helse, mye som følge av nedstenginger som fjerner sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Men kanskje er dette starten for en permanent satsing og økt fokus på psykisk helse. Jeg håper at en dag at ingen må vente 10 uker før en får behandling for psykisk u-helse. Mental Helse Ungdom mener at dagens ventelistegaranti på 65 virkedager er for mye, og at ventetiden må reduseres til 20 virkedager.