Først ut i fylket:

Slik skal brannvesenet nå ut til de minste

Nyheter

I dag lanserer Vågsøy brannvesen sitt nyeste tilskudd i staben, bamsen Bjørnis.

– Vi er den første i fylket som er med på dette, og det har aldri blitt gjort før her i området, forteller John-Inge Henden, varabrannsjef i Vågsøy.

Han har hovedansvaret for Bjørnis og det forebyggende arbeidet.

– Faktisk er det bare 13 i Norge som har lisens for dette, og brannstasjonen her er en av dem, utdyper han.Tirsdag ettermiddag informerte han barnehager i kommunen om det nye prosjektet, der tanken er å bruke Bjørnis aktivt for å lære barn om brannsikkerhet.

– Veldig kjekt, foreldrene har etterlyst slike ting, sier Janne Halsør i Skavøypoll barnehage.

Alle barnehagene vil få utdelt en sekk, med Bjørnis og en bok om brannvern, som en del av det forebyggende arbeidet til brannstasjonen i Vågsøy.

– I sekken er det informasjon om bamsen, hvordan en skal ta øvelser hjemme for foresatte, branninstrukser, sjekklister og lignende, sier brannsjef Kim Hjelle.


Derfor er brannsjefen oppgitt

– Vi finner skremmende mange feil


– Så får de et diplom når de har hatt brannøvelse hjemme, forklarer Henden og sier at bamsen skal gå på rundgang hos de eldste i barnehagen.

Tanken er at et barna tar med seg Bjørnis hjem i tre dager for å passe på den, og i løpet av disse dagene må en da gjennomføre blant annet brannøvelse.

– Får barna beskjed om at det er viktig å ha brannøvelse i hjemmet, ja da blir det gjort, poengterer Henden og Hjelle.

Prosjektet starter opp i januar. Rita Lothe Mobakken (Skarevik barnehage), Linn-Kristin Gjerde (Skramsmarka barnehage), Wenche Nygård (Fjordly barnehage) og Janne Halsør (Skavøypoll barnehage) er klar for å introdusere barnehagene for Bjørnis.– Dette blir veldig spennende, slår de fast og er klar for oppstart i januar.

– Det er greit at en får et skikkelig opplegg på brannsikkerhet. Det er et godt konsept, sier Halsør.  

– Jeg er klar. Gi gass, smiler Mobakken.

I tillegg til å få bamsen med sekk og bøker til barnehagene, vil Bjørnis også være med i brannbilene til brannvesenet. Dette for å kunne hjelpe barn i en traumatisk opplevelse, forklarer brannsjefen og varabrannsjefen.

– Tanken er å få fokuset vekk fra det traumatiske og over på bamsen, forklarer de.

Brannsjef Hjelle mener at investeringene som blir gjort i Bjørnis, er vel verdt det.

– Det vi bruker på Bjørnis, får vi igjen i barna. De blir mer bevisste, poengterer han.