Den største tunnelbrannen i norsk historie:

Over 20 millioner dyrere enn ventet

Nyheter

Arbeidet i Skatestraumstunnelen har så langt kostet 62,4 millioner kroner. I august var prognosene 40 millioner og nå ber fylkeskommunen staten øke sitt bidrag.

Brannen i den undersjøiske tunnelen Skatestraumstunnelen i Bremanger i juli i år blir en kostbar affære for både staten og fylkeskommunen.

NRK melder nå at prislappen for skadene har kommet opp i 62,4 millioner kroner, mens det i august ble sagt at reparasjonene ville koste knappe 40 millioner kroner.

- En omfattende og kostbar rehabilitering måtte til i etterkant. Årsaken til dette er trolig manglende brannseksjonering, det vil si lukker for hver 250. meter for å unngå spredning av brannen bak betongen, sier avdelingsdirektør Claus K. Larsen i tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet til NRK.Han bekrefter at brannen i Skatestrumstunnelen er den største registrerte brannen man har hatt i en vegtunnel i Norge. Ulykka skjedde da en tankvogn med 16.500 liter bensin slet seg fra en tankbil inne i tunnelen og deretter eksploderte.


 


Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) vedgår overfor NRK at det blir tøft for fylkeskommunen å skulle betale en så stor sum og ber nå om at Regjeringen, som tidligere har lovet 16,4 millioner kroner til arbeidet, betaler enda mer.

- Vi håper at Regjeringen kan ta 50 prosent av de kostnadene som går på opprydning i tunnelen, sier Følling til NRK.