Håpar å få med seg folk på å snu nei til ja

Prøver å arrangere eit drøftingsmøte.

Vil gjere eit forsøk: Jorunn Frøyen (H) meiner reaksjonane etter Bremanger kommunestyre stoppa dialogen med nabokommunane om samanslåing viser at avgjerda kom for brått. No vil ho at Bremanger Næringsråd og leiar Per Røys arrangerer eit møte der ein diskuterer om ein skal prøve å få omgjort kommunestyrevedtaket. Til venstre: rådmann Tom Joensen. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

11. februar vedtok Bremanger kommunestyre, 14 mot 9 stemmer, ikkje å gå vidare med forhandlingar med nabokommunane. Jorunn Frøyen frå Høgre, som var del av mindretalet, meiner at reaksjonane som har kome i ettertid tilseier at ein må drøfte saka på nytt.