Nytt omsorgsenter har fått navn

Velferd: Det nye omsorgssenteret på Nordfjordeid skal gi 40 heildøgns omsorgsplassar, der bruk av velferdsteknologi står sentralt. Fotoet er teke i april. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes 

Nyheter

Det nye omsorgssenteret på Nordfjordeid skal heite Hogatunet, har Eid kommunestyre vedtatt.

Det har vore ein diskusjon om namnevalet, der både Eidatunet og Hogaheimen har vore diskutert.

Fleirtalet hamna likevel på Hogatunet , der det ver vist til at Hoga-namnet har sterk lokal forankring.

Ein meiner namnet har eigenart og styrkjer eigarskap om bygget sin identitet. '

Tun-namnet forklarar små einingar, fleirbruk, eventuelt samlokalisering av tenester.

Kommunestyret overlet til sosial- og helseutvalet å ta ei endeleg avgjerd på eit beskrivande undernamn til Hogatunet