Mener tunnelen er trygg

Etter eksplosjonen i Skatestraumtunnelen i Bremanger sommeren 2015 har Statens havarikommisjon utarbeidet en rapport der de peker på flere ting som må utbedres. Fylkesdirektør for samferdsel Dina Lefdal forteller at man i tiden fremover skal samarbeide med Statens vegvesen om å se på eventuelle tiltak som må innføres. Per i dag mener hun det er forsvarlig å holde tunnelen åpen. Arkivfoto: Jørn-Arne Tomasgard 

Nyheter

Det er for tidlig å si hvilke konkrete tiltak som må iverksettes som følge av rapporten fra Statens havarikommisjon etter brannen i Skatestraumtunnelen.