10.000 til kai i Vingen

Fylkesmannen gir 10.000 kroner til Bremanger kommune til vedlikehald av kaia i Vingen.

Kaia er avgjerande for at besøkande kan kome til Vingen. Arkivfoto: Siri Kolseth 

Nyheter

Kommunen som eigar gjennomfører årleg vedlikehald.

I eit brev til kommunen skriv Fylkesmannen at kaia er avgjerande for å kunne ta vare på verneområdet med kulturminne, og for at folk skal kunne kome i land og besøke området.