Skal kome med kystvegtilråding i februar

– Seinast 15. februar vil vi ha oversendt vår tilråding til fylkeskommunen, seier Silje Aalbu, som er prosjektleiar for Kystvegen i Statens vegvesen.

Kystvegen: For traseen Vågsøy-Bremanger har Statens vegvesen vurdert fire alternative fjordkryssingar der ein av dei skal erstatte ferjesambandet Måløy-Husevågøy-Oldeide. Det er enten kort fjordkryssing med ferje (1,3 mrd.), bru Biskjelneset-Tongane (4,1 mrd.), bru Almenning-Rugsundøy (4,9 mrd.) og bru Bryggja Otteren (7,3 mrd.). Begge illustrasjonar: Statens vegvesen 

Nyheter

Vegvesenet har presentert alternative og moglege kombinasjonstrasear for Kystvegen, og er stort sett ferdig med dei fleste analysane dei skal gjere.