55 vegar skal få nye namn

55 vegparsellar innanfor ni område i Eid kommune skal namnsetjast.

Fristen for å kome med tilbakemeldingar på namneforslaga er 9. mars. Arkivfoto 

Nyheter

Nemnda la i sommar forslaga på vegparsellane ut på høyring og har fått innspel på desse.


Etter høyringa har namnenemnda vurdert alle innspel på namneforslaga og kome med ei ny innstilling som blir lagt ut på 2. gangs høyring.