Ber eierne om å ta seg av branntomta

Selje kommune ber eierne av Selje Hotel om å sikre eller eventuelt rive de brannskadde delene av bygget.

Arkivfoto: Christina Cantero 

Nyheter

– Dette brevet kom som en reaksjon på bekymringer fra ulike hold omkring asbesten i taket, som ble ødelagt, samt utfordringene vi hadde omkring uværet «Urd» som kom, sier ordfører Stein Robert Osdal.

I brevet, som er sendt ut til eierne av hotellet samt advokaten til en av de siktede, bes det om at sikringstiltak, plan for oppryddingsarbeid og eventuell søknad om riving sendes til kommunen innen 1. februar.

Opplysningsvesenet fond (OVF) er grunneiere, og har også blitt tilsendt brevet.

Kommunen viser til Plan- og bygningslovens § 31-3, og gir pålegg om sikring eller riving av den brannskadde bygningen.

– Selje kommune følger denne saken tett og håper vi kan få en ordning med problemet rundt den brannskadde delen av Selje Hotel, sier Osdal.

Tidligere denne uken ble det arrangert et møte om Selje Hotel og hvordan man i Selje skal takle turistsesongen uten hotelldrifta.

Under møtet var det flere av de fremmøtte som stilte spørsmål om hva som vil skje med de brannskadde delene.

En av naboene til hotellbygget sa blant annet at han er bekymret for at løse gjenstander etter hotellbrannen kan blåse bort og eventuelt gjøre skade dersom det skulle blåse opp til storm.

Du kan lese mer om mandagens møte i fredagens utgave av Fjordenes Tidende.