Han er ny skogbruksleiar i regionen

Vestskog SA har tilsett Jostein Vonheim frå Stryn som ny skogbruksleiar i Nordfjord.

Jostein Vonheim frå Stryn er ny skogbruksleiar i Nordfjord. Foto: Privat 

Nyheter

Jostein er agronom og har lang praksis frå landbruksrelatert arbeid.


Rekordstor søknadssum om spelemidlar

Fylkeskommunen har godkjent spelemiddelsøknadar om til saman 211 millionar. Søknadssummen har aldri vore høgare. I 2014 var summen på 124 millionar.

Han tek til i stillinga 20. mars og vil ha heimekontor og kontor i Hornindal/Stryn.

Avtroppande skogbruksleiar Peder Magnussen går over i ny jobb frå april.

I ei pressemelding takkas han for vel utført arbeid.