Innbyggerundersøkelsen: Flora sier ja - Vågsøy sier nei

Mens innbyggerundersøkelsen viser at det er et klart flertall for sammenslåing i Flora er flertallet imot en sammenslåing i Vågsøy.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Nyheter

Sentio Research har den siste uken gjennom telefonintervju spurt 1.400 av innbyggerne i de to kommunene (800 i Flora og 600 i Vågsøy) om de er for eller imot en sammenslåing av Flora og Vågsøy.

Totalt i de to kommunene har 50 prosent av respondentene sagt at de er for en sammenslåing, 34 prosent har sagt at de er imot, mens 15 prosent vet ikke.

Det er imidlertid floraværingene som først og fremst ønsker en sammenslåing. I Flora har 65 prosent sagt at de støtter en sammenslåing, mens kun 19 prosent er imot. I Vågsøy er 55 prosent imot en sammenslåing, mens 31 prosent har sagt at de støtter en asmmenslåing med Flora.

På det mye omtalte oppfølgingsspørsmålet der de som hadde sagt at de var imot en sammenslåing ble ringt opp igjen og spurte om de stilte seg annerledes dersom Bremanger var en del av sammenslåing har 38 prosent av de 341 respondentene som er spurt i de to kommunene sagt at de da var for en sammenslåing. 55 prosent var fremdeles imot, mens 7 prosent vet ikke.

Av nei-stemmene har 45 prosent av respondentene i Flora valgt å snu når Bremanger er med. I Vågsøy er denne andelen 34 prosent.

Resultatene:
Det opprinnelige spørsmålet

Spørsmål: «Vågsøy og Flora har forhandlet frem en intensjonsavtale om sammenslåing av de to kommunene fra 1.1.2020. Er du for eller mot en slik sammenslåing?»

Antall respondenter: 1.401 personer

Vågsøy

For: 31 prosent

Mot: 55 prosent

Vet ikke: 14 prosent

Flora

For: 65 prosent

Mot: 19 prosent

Vet ikke: 16 prosent

Totalt, alle respondenter

For: 50 prosent

Mot: 34 prosent

Vet ikke: 15 prosent

Totalt, mannlige respondenter

For: 51 prosent

Mot: 35 prosent

Vet ikke: 14 prosent

Totalt, kvinnelige respondenter

For: 50 prosent

Mot: 34 prosent

Vet ikke: 16 prosent

Totalt, respondenter under 30 år

For: 47 prosent

Mot: 30 prosent

Vet ikke: 24 prosent

Totalt, respondenter 30-44 år

For: 54 prosent

Mot: 31 prosent

Vet ikke: 15 prosent

Totalt, respondenter 45-59 år

For: 51 prosent

Mot: 38 prosent

Vet ikke: 11 prosent

Totalt, respondenter 60 år eller eldre

For: 50 prosent

Mot: 37 prosent

Vet ikke: 13 prosent

«Oppfølgingsspørsmålet»

Spørsmål: «På spørsmål om du var for eller mot en sammenslåing mellom Vågsøy og Flora, svarte du at du var mot en slik sammenslåing. Hvordan stiller du deg til det samme spørsmålet dersom Breamnger også var en del av den nye kommunen. Ville du da være for eller mot en slik sammenslåing»

Antall respondenter: 341 personer

Vågsøy

For: 34 prosent

Mot: 57 prosent

Vet ikke: 9 prosent

Flora

For: 45 prosent

Mot: 52 prosent

Vet ikke: 3 prosent

Totalt, alle respondenter

For: 38 prosent

Mot: 55 prosent

Vet ikke: 7 prosent

Totalt, mannlige respondenter

For: 40 prosent

Mot: 51 prosent

Vet ikke: 9 prosent

Totalt, kvinnelige respondenter

For: 35 prosent

Mot: 59 prosent

Vet ikke: 5 prosent

Totalt, respondenter under 30 år

For: 31 prosent

Mot: 66 prosent

Vet ikke: 3 prosent

Totalt, respondenter 30-44 år

For: 42 prosent

Mot: 47 prosent

Vet ikke: 10 prosent

Totalt, respondenter 45-59 år

For: 39 prosent

Mot: 56 prosent

Vet ikke: 5 prosent

Totalt, respondenter 60 år eller eldre

For: 38 prosent

Mot: 53 prosent

Vet ikke: 10 prosent