Havfront har signert ny kontrakt

Nyheter

Bremanger-selskapet Havfront har signert samarbeidsavtale med autolinefartøyet MS Geir II om kappe- og sløyemaskina "Loppa".

MS «Geir II» har signert en samarbeidskontrakt med Havfront for å tilpasse og optimalisere maskinen, som blir omtalt som verdens minste kappe- og sløyemaskin, til bruk om bord på havgående fabrikkfartøy.

–  Det er et viktig samarbeid for Havfront for å gjøre den enda mer brukervennlig. Havfront har hele tiden hatt mye interesse fra de store fiskefartøyene som ønsker «LOPPA» om bord, spesielt fordi den kan kappe og sløye brosme og lange. Kappe- og sløyemaskinen vil også kunne behandle ulike hvitfiskarter fra 1-10 kg.

–  Vi ønsker en maskin som er skreddersydd for prosessering av alle typer hvitfisk, både for kystflåten og den havgående flåten, sier daglig leder Marius Strømmen i Havfront.

Havfront og «Geir II» har inngått en kontrakt der maskinen skal optimaliseres og plasseres ergonomisk riktig for fiskerne i fabrikken om bord. FHF (Fiskeri og havbruksnæringenes forskingsfond) er med å delfinansierer prosjektet for å gjøre den enda bedre tilpasset den havgående flåten. «Loppa» har gjennom de 6 siste månedene vært gjennom en oppgradering slik at tempoet er 20 fisk pr min.

–  Vi har samtidig sett at det er en allsidig maskin som tar alle typer kvitfisk som torsk, sei, lange og brosme. Maskinen er blitt mer komplett, og tempoet er kommet opp på et nivå som fiskerne forventer, sier Strømmen.

«Geir II» er et havgående 52 m langt autolinefartøy bygget i 2010. Holmeset- rederiet som driver fartøyet er svært innovative, og ønsker å prøve, samt videreutvikle maskiner som kan føre til en enklere og mer effektiv dag om bord for mannskapet.

–   I dag har vi en Baader 162 som vi ønsker å erstatte med en maskin som kan brukes på ulike arter, samt at den kan brukes på fisk fra 1 til 10 kg. Vi har en målsetting om å kunne bruke den helt opptil 12-15 kg,  sier Arild Holmeset Maskinsjef og reder. 

Havfront gleder seg over framgangen. De har de siste 3-4 årene jobbet med en maskin til den minste flåtegruppen, som nå kan benyttes på større fartøy også.

–  Det viser at vi tenkte riktig når vi tilpasset første generasjon av «Loppa» til de mindre, for plass er det ikke for mye av verken på de små eller store fartøyene.