Likestilt:

Får flere kvinner fram i avisa

I februar hadde Fjordenes Tidende tre ganger så mange menn på forsiden av avisa som kvinner. I mars ble statistikken nærmest snudd opp ned.

Gjennom «Likestilt» har Fjordenes Tidende satt søkelyset på kvinners hverdag i 2017. Prosjektet startet i forbindelse med kvinnedagen og kommer til å fortsette i tiden fremover. Her med journalistene Marianne Solheim Rotihaug (t.v.) og Christina Cantero. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

fakta
  • Likestilt
  • Vi setter søkelyset på kvinners hverdag i 2017.
  • Ett av målene med prosjektet er å få fram flere kvinner i avisa.
Nyheter

I løpet av én måned greide Fjordenes Tidende nemlig å øke antall kvinner på forsiden av avisa betraktelig; fem av til sammen åtte førstesideoppslag hadde kvinnelige kilder.

Les alle sakene fra prosjektet «Likestilt» her.

Dette er takket være prosjektet «Likestilt», som kommer til å fortsette i tiden fremover. Målet med prosjektet er å få flere kvinner i avisa, samtidig som Fjordenes Tidende ønsker å se nærmere på kvinners hverdag i 2017. I første omgang skulle prosjektet vare gjennom hele mars, men etter flere gode tilbakemeldinger velger vi å fortsette i tiden fremover.


«Likestilt»:

Her er alle sakene

«Likestilt» er ein reportasjeserie som blei starta i Fjordenes Tidende i mars. Den vil bli ført vidare med fleire reportasjar og nyheitssaker i tida framover. Prosjektet har som mål å gi eit bilde av kvinner sin kvardag i 2018, samt å få fleire kvinnelege kjelder i avisa.

– Jeg synes det er et veldig bra prosjekt med høye ambisjoner. Jeg kjenner ikke til andre aviser i Norge enn Nordlys som har gjort noe lignende, sier medieforsker Elisabeth Eide ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hun har forsket på nettopp dette med bruk av kvinnelige kilder i norske medier, seinest gjennom «Etter beste kjønn», redigert sammen med Kristin Skare Orgeret. Eide har blant annet sett nærmere på kjønnsbalansen i bruken av kilder i norske dagsaviser. Forskningen viser at i 2014 var kun 28 prosent av kildene var kvinner.

Eide tror det er flere årsaker til at det er menn som oftest blir brukt som kilder i norske medier.


– For det første er det fortsatt flere menn på topp, og journalistikken er unødvendig topptung. En annen grunn er at kvinner ofte vegrer seg mer enn menn til å stå fram som kilder. Flere menn enn kvinner i redaksjonene kan også være en grunn, fordi kvinner til en viss grad også velger flere kvinnelige kilder enn hva deres mannlige kolleger gjør. En annen faktor er sporten og krimmens dominerende plass i norsk presse. Sport har en stor del av stofftilfanget, og det er flest mannlige journalister som skriver sport. Når det kommer til krim er det langt flere menn som begår forbrytelser enn kvinner.

Eide mener et rettferdig mål redaksjoner kan sette seg er at det er minst 40 prosent kvinnelige kilder. En av måtene å oppnå dette på er at journalistikken er mindre topptung.

– Det kan være ålreit å intervjue folk som er litt lenger nede i systemet, sier hun.

Eide mener også det er større håp for at lokalavisene får bedre kjønnsbalanse når det kommer til kildebruk.

– Jeg har ikke undersøkt lokalaviser siden 1999, men da viste det seg at lokalavisene lå litt bedre an. Det kan hende det er fordi de er nærmere grasrota, og der er det flere kvinner. Det er større håp for lokalavisene, de har absolutt mulighet for å komme i front der, sier hun.


Fjordenes Tidende-redaktør Erling Wåge sier «Likestilt» er et spennende prosjekt og at han har fått mange positive tilbakemeldinger på artiklene.

– Selv om mange mener at i 2017 er det likestilling mellom kjønn, så viser det seg at det er forskjell på menn og kvinner både i og utenfor arbeidslivet, sier Wåge og legger til:

– Jeg vil og skryte av de i redaksjonen min som har arbeidet med dette prosjektet, og som har funnet fram og fått kildene i tale og laget artiklene. Jeg må også takke alle de som har stilt opp og delt sine erfaringer og tanker rundt dette med likestilling.