Nå kommer en fjerde dunk

I løpet av første halvdel av 2017 vil alle NoMil-abonnenter få utlevert en egen dunk for innsamling av glass og metallemballasje.

Nå får du snart en ekstra avfallsdunk på døren. Arkivfoto 

Nyheter

– Dette er et avfall som i dag blir levert til våre returpunkt rundt om i kommunene. Men her er det forsøpling og folk opplever det som trasig å stå ved disse stasjonene å putte inn glass og metallemballasje, sier daglig leder Svein Ottar Sandal i NoMil.

Han forklarer at de også har fått tilbakemelding om at det «i hjemmet blir mye rot ut av denne ordningen».

– Vi har derfor besluttet å gå over fra bringeordning til henteordning av dette avfallet.

I løpet av noen måneder vil alle abonnenter få utlevert en egen dunk med rødt lokk, opplyser Sandal.

I løpet av noen måneder vil alle abonnenter få utlevert en egen dunk med rødt lokk. Foto: NoMil 

De røde dunkene vil bli tømt hver tiende uke. Fra før er det utlevert en brun (våtorganisk), grønn (restavfall), blå (papp og papir) avfallsdunk i tillegg til en sekk for plastembalalsje.

Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn er en del av det interkommunale renovasjonsselskapet NoMil.