Fryktar for campingplassen

Bekymra: John Egil Eriksen (f.v.), John Inge Bakke, Torunn Refvik, Eva Marie Pleym, Lillian Refvik og Reidar Refvik er bekymra for at den dyrka marka i Refvik forsvinn. Begge foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

Bygdefolket i Refvik er bekymra for campingplassen som stadig har mindre mark å stå på.