Mener fylket har for dyre advokater

Timeprisen for advokatene i Sogn og Fjordane er på rundt 1.600 kroner i snitt, viser bransjeundersøkelsen til Advokatforeningen. – Dyre advokater kan være en fare for rettsikkerheten, mener daglig leder i Clerks.

Daglig leder i det juridiske selskapet Clerks, Tom T. Greger, har fulgt prisutviklingen for advokater over mange år, og mener for dyre advokater kan være en fare for rettssikkerheten. Foto: Privat 

Nyheter

– Jeg har ennå til gode å diskutere dette temaet med personer utenfor advokatstanden som mener at timeprisen til advokater ligger på et riktig nivå. Det sier daglig leder i det juridiske selskapet Clerks, Tom T. Græger, som har fulgt denne prisutviklingen over mange år.

– Vi må begynne å ta i bruk de langt billigere juristene i stedet. De kan utrede og løse de aller fleste saker lenge før de havner i retten, for en timepris fra rundt 600 kroner.

Mellom 80-90 prosent av saker innenfor eksempelvis arbeidsrett løses før de kommer til rettssalen, ifølge Juristforbundet.


– Alle som jobber med juss til daglig - også advokatfirmaer - er enige om at de aller fleste konflikter løser seg før rettssalen. Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner bør derfor heller bruke jurister fremfor advokater for å få en god vurdering av sakens juridiske grunnlag, mener Græger.

– Om det viser det seg at en sak skal i retten kontaktes en fagadvokat som får all dokumentasjon systematisert og kronologisk ferdig servert, og som dermed bruker minimalt med dyre timer på å forberede rettsaken.

Jurister er cand.jur. eller har master i rettsvitenskap, og kan føre saker for sin klient i retten med dommerens samtykke. For å få tittelen advokat kreves et tilleggskurs på 46 timer, to års juridisk praksis og prosedyreerfaring som f.eks. å ha ført tre saker for retten.

Ifølge tall fra Juristforbundet velger rundt 70 prosent av alle jurister ikke å bli advokater, mens alle advokater er nødt til å være utdannet som jurist.

Bransjeundersøkelsen 2016 som gjennomføres hvert annet år av Den Norske Advokatforening viser at gjennomsnittsprisen i Norge for en advokattime er kr. 1839,-. Men det er store geografiske prisforskjeller. Timeprisene inklusive moms er i snitt for Oslo kr. 2118,-, og kr. 1505,- for Nordland som ligger nederst.

– Uansett fylke er dette altfor dyrt, og fører til at mange innbyggere i både Sogn og Fjordane og resten av landet ikke tør å gå til en advokat dersom de ikke er sikre på at de har en god sak, sier Tom T. Græger. 

– At en stor del av befolkningen ikke får reell adgang til å kjøpe den juridiske hjelpen de trenger mener jeg er en fare for rettssikkerheten i Norge.