Skal dokumentere skade på beitedyr

Sverre Sæten er ny rovviltkontakt i Nordfjord. Han tek over etter Ingolf Folven.

Sverre Sæten er ny rovviltkontakt. Foto: Privat 

Nyheter

Sæten er 51 år, bur Stardalen, der han driv med mjølkeproduksjon i saman med kona. Han jobbar i tillegg som røyrleggar, er aktiv jeger og friluftsmenneske og har gått jaktoppsyn i Reinheimen-Breheimen villreinområde.


Jobben til Sæten vert å dokumentera skade på beitedyr, som det er ein mistanke om å kunna vera drept eller skada av rovdyr, kontrollera spormeldinga og vera med på bestandsovervaking av dei fire store rovviltartane våre.