«Likestilt»:

Har kjempa for kvinner i 121 år

Heilt sidan oppstarten av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1896 har velferdssamfunnet, helse, rettferd og likestilling stått sentralt i arbeidet til Sanitetskvinnene.

F.v. leiar i Bremanger Sanitetsforening Reidun Torvanger, nestleiar i Davik Sanitetslag Eldrid Strømmen og leiar i Svelgen Sanitetsforening Solveig Myren. Foto: Siri Kolseth 

Nyheter

I dag kjempar foreininga blant anna for kvinnehelse, og mot skjønnheitstyranniet og vald mot kvinner.