«Likestilt»:

Deltar på FN sine klimaforhandlingar

Iselin Gangeskar Paris frå Flatraket er leiar for miljøorganisasjonen Spire sitt lag i Bergen, og i år skal 22-åringen delta på FN sine klimaforhandlingar i Bonn.

– Det er vår generasjon klimaendringane verkeleg påverkar, så det er viktig å engasjere seg, fortel Iselin Gangeskar Paris (t.v.), som er leiar for lokallaget til Spire i Bergen. Her på stand for organisasjonen saman med Oda Steen Sofienlund. Foto: Privat 

Nyheter

– Det er ofte dei aller fattigaste som blir ramma hardast av klimaendringane, og dette er ofte kvinner. Ein ser også under store naturkatastrofar at det oftast er flest kvinner som dør. I tillegg er det slik at når bøndene i utviklingsland sine avlingar sviktar og dei ikkje har råd til å sende ungane på skulen, så er det jentene som først blir tatt ut av utdanningsløpet, forklarar Paris, og legg til: