Sogn og Fjordane og Hordaland blir slått sammen

Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020.

Illustrasjonsfoto: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 

Nyheter

I tillegg til at en rekke kommunesammenslåinger ble vedtatt, bestemte Stortinget seg også torsdag kveld for å danne seks nye regioner fra 1. januar 2020:

 • Vest-Agder fylkeskommune og Øst-Agder fylkeskommune slås sammen.
  Begge fylkestingene har sagt ja til en sammenslåing.
   
 • Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune slås sammen.
  Fylkestingene i Østfold og Akershus har sagt nei, mens fylkestinget i Buskerud har sagt ja til en sammenslåing.
   
 • Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune slås sammen.
  Begge fylkestingene ønsker primært en sammenslåing av Buskerud, Telemark og Vestfold.
   
 • Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune slås sammen.
  Begge fylkestingene har sagt ja til en sammenslåing.
   
 • Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune slås sammen.
  Begge fylkestingene har sagt nei til en sammenslåing.
   
 • Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen.
  Fylkestinget i Finnmark har sagt nei, mens Troms helst ønsker en sammenslåing av Nordland, Troms og Finnmark.

I tillegg vedtok Stortinget 8. juni 2016 å slå sammen Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fra 1. januar 2018.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne stemte mot en sammenslåing av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Deres 73 representanter ble nedstemt av 96 representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Les intensjonsavtalen for sammenslåingen av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommune her.