Fylkesrådmannen med i ekspertutvalg

Skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

Utvalget har sju medlemmer og fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen er en av disse. Pressefoto 

Nyheter

Regjeringen setter nå ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. 

– Nå er strukturen fastsatt og reformen fortsetter.  Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

8. juni vedtok Stortinget den nye fylkesstrukturen, som deler landet inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020. Stortingsflertallet støtter også regjeringens forslag om å sette ned et ekspertutvalg.

Utvalget skal legge den nye fylkesinndelingen til grunn, og vurdere oppgaver og myndighet utover det Stortinget har sluttet seg til ved behandlingen av proposisjonen om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Utvalget skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Utvalget har sju medlemmer og fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen er en av disse:

- Utvalget har svært gode forutsetninger for å utføre oppdraget med medlemmer med både praktisk og forskningsbasert kompetanse om forvaltningen, sier Sanner.

Departementet vil også etablere en bredt sammensatt referansegruppe som skal støtte utvalget i arbeidet.

Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. februar 2018. Det gir rom for oppfølging med sikte på at eventuelle endringer i oppgavefordelingen kan tre i kraft når de nye fylkeskommunene etableres 1. januar 2020.

– Sogn og Fjordane fylkeskommune har vært i førersetet for få på plass en sterk vestlandsregion. Det har ført til at vi har fått på plass en god intensjonsavtale med Hordaland, og en frivillig sammenslåing av disse fylkeskommunene. Jeg er glad for at vårt fylke er representert i dette viktige utvalget, og at en på den måten kan ta opp de utfordringene og mulighetene som vi ser frå vårt ståsted, sier Bjørn Ldemel i Sogn og Fjordane Høgre. 

- Det er sunt at også noen utenfor Storting og regjering kan diskutere oppgaveflytting, og det blir spennende å få ytterligere forslag på bordet til oppgaver som kan flyttes nærmare folk flest. Et viktig premiss for oppgaveflytting er at det skal bli bedre for innbyggerne, sier Helge Andre Njåstad (frp), leder i kommunal- og forvaltningskomiteen.