Vil ha rask avklaring om Bryggja

Ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V), meiner det er viktig at prosessen rundt grensejustering for Bryggja går raskt.

Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) seier ein no ønskjer ei rask avgjerd i saka om grensejustering for Bryggja. Foto: Marianne S. Rotihaug 

Nyheter

– Eg syns det er veldig positivt at dette blir sparka i gang, spesielt for folk på Bryggja. No må vi få ei rask avklaring på dette, seier Bjørlo.

Førre veke vart det kjent at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil tilrå ei utgreiing av ei grensejustering der Bryggja kan bli ein del av Selje/Eid.


Vil sjå nærare på framtida til Bryggja

Fylkesmannen vil tilrå ei utgreiing av ei grensejustering der Bryggja kan bli ein del av Selje/Eid.

Fylkesmannen presiserer at ein ikkje har teke stilling til om grensejusteringa skal gjennomførast, men dei rår til at departementet bestemmer at spørsmåla blir utgreidde.

Fylkesmannen har heller ikkje teke stilling til korleis eller av kven eventuelle utgreiingar skal gjerast.

– Eid og Selje er positive til ei grensejustering, men vi vil ikkje at den skal dra ut i tid. Vi vil seie til departementet at det er viktig å få ei avklaring raskt, understrekar Bjørlo.

Fylkesmannen peikar i saka på at ein tilrår at grensejusteringa blir greidd ut, spesielt med tanke på om det er mogleg å skape ein geografisk samanhengande kommune for Selje og Eid.