Eid går for «Stad»

Kommunestyret i Eid har vedtatt "Stad kommune" som navn på Selje-Eid.

Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) tok med seg en Bordeaux-vin hjemmefra for å illustrere Stad/Stadt-debatten og understreke at skrivemåten på et navn ikke alltid nødvendigvis gjenspeiler hvordan man uttaler det. I Eid kommunestyre fikk "Stad kommune" flertall, med 25 mot 4 stemmer. Foto: Christina Cantero 

Nyheter

25 av til sammen 29 representanter i kommunestyret gikk for dette navnealternativet da kommunestyret stemte over saken i dag.

Politikerne stemte over til sammen tre forslag; Stad, Selja og Eid. Sistnevnte fikk fem og Selja fikk seks stemmer.

Til slutt ble Stad vedtatt med 25 stemmer. 13 representanter ønsket imidlertid at skrivemåten skulle være "Stadt", men dette falt mot 16 stemmer for å skrive navnet "Stad".


Selje-Eid:

Går bort fra «Selja» og foreslår nytt navn

Formannskapet i Selje mener nye Selje-Eid bør hete Stad kommune. Det er noen av representantene i Eid enige i.

Tidligere i dag hadde Eid og Selje et felles kommunestyremøte der de brukte store deler av møtet på å drøfte navnesaken. Deretter gikk de to kommunestyrene til hvert sitt separate møte.

Kommunestyret i Selje skal også stemme over hva det nye kommunenavnet skal bli. Formannskapet i Selje har tidligere hatt et enstemmig vedtak om at den nye kommunen skal hete "Stad kommune".

Vi oppdaterer saken.