Selje og Eid:

Nå har de bestemt seg for kommunenavn

Både i Selje og Eid har et flertall av politikerne gått inn for at den nye kommunen skal hete «Stad».
Nyheter

Eid gjorde vedtak med 25 stemmer for og 4 stemmer mot. I Selje ble det et enstemmig vedtak for Stad som kommunenavn.

Tidligere i dag hadde Eid og Selje et felles kommunestyremøte der de brukte store deler av møtet på å drøfte navnesaken. Deretter gikk de to kommunestyrene til hvert sitt separate møte.

Den endelige avgjørelsen bllir tatt av Kongen i statsråd.

Når det kommer til kommunevåpen, har kommunestyrene bedt om at man tar med seg heraldiske elementer fra begge kommunevåpen når man jobber med for å komme fram til det nye.