Kommunebarometeret 2017:

Se hvordan din kommune gjør det i målingen

Kommunal Rapport publiserte fredag Kommunebarometeret 2017, en årlig måling for kommunenes framgang og tilbakegang.
Nyheter

2017-utgaven er nå klar, og viser nasjonalt at Dovre topper tabellen foran Audnedal, Tolga, Røyken, Siljan, Oppegård, Oppdal, Bærum, Asker og Mandal. Disse kommunene utgjør Topp 10 i årets barometer.

Eid kommer på 47. plass i Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Vågsøy havner på 81. plass i den samme målingen. Lengst ned av kommunene i nedslagsfeltet havner Bremanger, på 344. plass.

Eid er inne på Topp 100-lista innen barnevern, grunnskole, miljø og ressurser, enhetskostnader og helse.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen økonomi (415. plass) og kultur (315. plass).

Særlig innen barnevern og økonomi er nøkkeltallene i Kommune-Norge samlet forbedret det siste året. Også innen grunnskole og helse er det en klar overvekt av nøkkeltall som har blitt bedre.

Nasjonalt er det innen områdene kostnadsnivå, kultur og sosialhjelp at indikatorene i størst grad har utviklet seg negativt. En del kommuner sliter blant annet med å holde kostnadene nede.

Kommunebarometeret måler til sammen 141 ulike indikatorer innen 12 forskjellige områder, hvor kommunene rangeres. De viktigste områdene er grunnskole, eldreomsorg, barnevern, barnehage, økonomi og kostnadsnivå.

Målingen er basert på offentlig tilgjenglige data. Metoden og nøkkeltallene er nøyere beskrevet i denne åpent tilgjengelige artikkelen.

Slik scoret kommunene:

Eid: 47. plass

Vågsøy: 81. plass

Selje: 87. plass

Vanylven: 172. plass

Bremanger: 344. plass