«Likestilt»:

Jobber systematisk for å gjøre alt grønnere

Helene Frihammer vil heller trø til nå med å begrense klimaendringene enn å angre når barna hennes er voksne og må ta konsekvensene.

Helene Frihammer innrømmer at en kan bli mørkredd av alt som må gjøres for å hindre at den global oppvarmingen stiger med over to grader. Likevel er hun optimistisk. – Jeg tror det grønne skiftet virkelig er i ferd med å skyte fart, sier hun. Foto: Siv K. Berg 

Nyheter

– Alvoret ble tydeligere for meg da jeg ble mor. Da innså jeg den kalde realiteten om hvor mye innsats som trengs og hvor mye det haster, sier hun.