«Likestilt – Tilbakeblikk»:

– Hun var en sterk kvinne

Hver søndag gir vi deg et tilbakeblikk på sakene som har vært på trykk i forbindelse med reportasjeserien “Likestilt” i Fjordenes Tidende. “Likestilt” ser nærmere på kvinners hverdag i 2017:

Legenden om Sankta Sunniva står sterkt i Selje. Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad er opptatt av å fronte historien om helgenen både til turister og innbyggere. Her med daglig leder Maria Vengen. Foto: Christina Cantero 

Nyheter

Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad er opptatt av å sette Seljes historie på kartet. Dette får de god hjelp til fra legenden om Norges eneste kvinnelige helgen.

Uavhengig av om man er religiøs eller ei, står legenden om den Hellige Sankta Sunniva sterkt i Selje. Ved gjestehavna ønskes turistene velkommen av en statue av den irske kongsdatteren, samtidig som hun pryder kommunevåpenet. Hun har også fått en stiftelse kalt opp etter seg; Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad.


"Likestilt":

Hun vil ha flere kvinner på scenen

– Av de 100 mest spilte artistene på norsk radio i 2015, var 23 kvinner. Og kun 3 kvinner har blitt Årets spellemann siden 1983.

Den kjente helgenen kjempet ikke bare for religionsfrihet, men også for retten til å bestemme over seg selv som kvinne. Legenden sier at hun flyktet fra hjemlandet fordi hun nektet å la seg tvangsgifte med en mann hun ikke ville ha, og som bare var ute etter makt og rikdom.

– Hun var en sterk kvinne som stolte på sine egne avgjørelser, sier Maria Vengen.

Maria er daglig leder i Stiftinga som er med på å forme veien videre for hvordan historien om helgenen skal bli fortalt til turister og innbyggere i fremtiden.

Legenden

Sankta Sunniva er ikke bare Norges eneste kvinnelige helgen, men også landets aller første helgen.

I legenden heter det at Sankta Sunniva flyktet fra Irland fordi en hedensk viking insisterte på å gifte seg med henne. Hun var selv kristen, og nektet å inngå giftemål med denne mannen. Hun rømte derfor landet, og en gruppe med folk, som i dag blir kalt for Seljumennene, ble med henne på flukten fra hjemlandet.

Til sammen var det tre båter som seilte over havet uten verken segl eller årer. De kom seg over havet, men møtte mektig uvær og ble skilt fra hverandre. Én av de tre båtene kom til Kinn og de to andre til Selja. På Selja bosatte Sunniva og følget seg i det som i dag er kjent som Sunnivahola.

Der livnærte de seg på det naturen hadde å tilby. Etter hvert utartet det seg en konflikt mellom de lokale bøndene og Sunniva og Seljumennene. Bøndene tilkalte Håkon Jarl, som sendte ut krigsskip for å ta livet av «de fremmede».

Da Sunniva og følget så hedningene nærme seg øya, rømte de inn i hola, og Sunniva bad om at berget skulle rase slik at de ikke ble funnet. De ville heller ofre seg selv enn å bli tatt av hedningene. Bønnene ble hørt, og berget raste. Kort tid etter ble det observert et merkelig lys over Selja.


Likestilt:

Får flere kvinner fram i avisa

I februar hadde Fjordenes Tidende tre ganger så mange menn på forsiden av avisa som kvinner. I mars ble statistikken nærmest snudd opp ned.

To handelsmenn som noen år senere var på vei til Trondheim oppdaget lyset og gikk i land. Da så de en lyssøyle, og i bunnen av søylen lå det en hodeskalle som luktet vidunderlig søtt.

Handelsmennene tok skallen med til Olav Tryggvason, som like etter dro til Selja. Der fant de Sunnivas kropp, dekket av steiner fra raset, men like hel og uskadet – som om hun sov. Sunniva ble da sett på en martyr, og ble gjort til helgen.

Maria Vengen i Stiftinga sier det er sterke paralleller i sagaen om Sankta Sunniva til dagens samfunn, ettersom hun kom til Norge og Selja ikke bare som en sterk, selvstendig kvinne, men også som båtflyktning.

– I dag er Sankta Sunniva skytshelgen for Vestlandet, og i noen tilfeller blir hun også omtalt som Norges skytshelgen. Ifølge Sigrid Undset er Sunnivahola også Norges eldste kirketak.

Likestilt

Reportasjeserie som blei starta i Fjordenes Tidende i mars. Den vil bli vidareført med fleire reportasjar og nyhendesaker i tida framover. Prosjektet har som mål å gi eit bilde av kvinner sin kvardag i 2017, samt å få fleire kvinnelege kjelder i avisa.